นิกายพระกฤษณะ ได้แพร่ขยายออกไปยัง ยุโรป ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้ง สหรัฐฯ ปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติเชื่อถืออยู่ล้นหลาม
เพราะในเรื่อง มหาภารตะ ได้มีหนังสือ ภควัทคีตา ใส่อยู่ คู่มือนี้เองเป็นสิ่งที่ชาวต่างประเทศมีความสนใจเล่าเรียนกันมากไม่น้อยเลยทีเดียว
เดี๋ยวนี้นับว่า หนังสือภควัทคีตา เป็นหนังสือของพราหมณ์ฮินดูที่แพร่หลายสูงที่สุด (แพร่หลายมากยิ่งกว่าตำราพระเวทอีกทั้งสี่)
ด้วยเหตุว่าสมัยก่อน หนังสือพระเวท เป็นสิ่งที่คนวรรณะอื่นห้ามอ่านนอกเหนือจากวรรณะพราหมณ์แค่นั้น พระเวทแล้วก็ค่อยๆลดหน้าที่ลง
แม้กระนั้นภควัทคีตาเป็นสิ่งที่พราหมณ์ในนิกายที่เชื่อถือพระกฤษณะอบรมสั่งสอนให้ผู้คนเล่าเรียน เพื่อนำมาประยุกต์ในชีวิต ก็เลยเข้าถึงผู้คนได้กว้างใหญ่

jumbo jili
การกราบไหว้บูชาพระกฤษณะ ก็เลยไม่อาจจะบูชาสิ่งเดียวหรือมอบให้ของเฉยๆได้
แต่ว่าควรมีการเรียนหนังสือ 2 เล่มพร้อมกันไปด้วย โน่นเป็น 1.มหากาพย์มหาภารตะ 2.คู่มือภควัทคีตา
มิฉะนั้นการบูชาพระกฤษณะจะไม่เกิดผล (ที่มีการระบุแบบนี้ก็เพราะเหตุว่าต้องการที่จะให้มนุษย์เล่าเรียนคำกล่าวอบรมสั่งสอนในหนังสือ)
คนที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้ติดตามพระกฤษณะ หรือ ผู้เชื่อถือเลื่อมใสในพระกฤษณะ เรียกว่า ผู้จงรักภักดี โดยในภควัทคีตาจะสอนเรื่อง จงรักภักดีโยคะ
และก็การเข้าถึงบุคลิกสูงสุดที่พระเจ้า ซึ่งพระกฤษณะพระอิศวรนี้ก็เป็นลักษณะท่าทางสูงสุดที่พระเจ้าทุกท่าน

สล็อต
มนต์บูชาพระกฤษณะพระอิศวร เรียกกันในนิกายว่า “มหามนต์”
ในปุราณะต่างๆกล่าวไว้ว่า การบูชาพระกฤษณะ บางทีอาจทำเป็นโดยไม่ต้องบูชาพระวิฆเนศวรก่อน
(เป็นพระอิศวรเพียงแต่องค์เดียวที่ไม่ต้องกล่าวบูชาผ่านพระคเณศได้อย่างวางใจ)

สล็อตออนไลน์
มหามนต์บูชาพระกฤษณะ

jumboslot
ฮะเร กฤษณะ ฮะเร กฤษณะ
กฤษณะ กฤษณะ ฮะเร ฮะเร
ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ
รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร

slot
การสวดมนตร์มหามนต์ 4 บรรทัดนี้ ผู้สวดมนตร์สามารถใส่ทำนองลงไปได้อย่างอิสระ