นอกเหนือจากตำนานข้างต้นแล้ว ครุฑยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนประเทศไทยอีกหลายประเภท โดยยิ่งไปกว่านั้นการจัดว่าครุฑเป็นเครื่องหมายสำคัญเกี่ยวกับกษัตริย์ของไทยก็มีมาแม้กระนั้นยุคกรุงศรีอยุธยา เพราะไทยพวกเราได้รับลัทธิเทวราชของประเทศอินเดียที่นับว่าพระราชาเป็นอวตารของพระนารายณ์

jumbo jili
ด้วยเหตุนั้น ครุฑซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มากมายรวมทั้งเป็นยานพาหนะของพระนารายณ์ก็เลยเป็นเครื่องหมายแทนในหลวง ตามที่ปรากฏอยู่ในดวงตราหรือพระราชตราลัญจกรประจำท่าน ประจำแผ่นดิน ประจำวงศ์สกุล และก็ประจำรัชกาล ฯลฯ ซึ่งจากการที่พวกเราใช้ “ยี่ห้อครุฑ” เป็นพระราชตราลัญจกรสำหรับประทับหนังสือราชการแผ่นดินที่เป็นพระบรมราชโองการ รวมทั้งใช้พระราชตราลัญจกรพระครุฑพ่าห์ประทับหนังสือราชการแผ่นดินมาแม้กระนั้นสมัยโบราณ ถัดมาก็เลยได้มีการใช้ ยี่ห้อครุฑ เป็นหัวกระดาษของหนังสือของราชการปกติด้วย

สล็อต
เพื่อทราบดีว่างานนั้นเป็นราชการ ส่วนรูปครุฑที่เป็นธงแทนองค์พระเจ้าอยู่หัวนั้นเรียกว่า “ธงมหาราช”
เป็นรูปครุฑสีแดงอยู่บนพื้นธงสีเหลือง เริ่มใช้ในยุครัชกาลที่ ๔ ธงมหาราชนี้ เมื่อชวนขึ้นเหนือเสาในพระราชสำนักใดหมายความว่า พระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในที่นั้น สำหรับครุฑที่ปรากฏอยู่ในขบวนเรือหลวงก็มีอยู่ ๓ ลำเป็นเรือครุฑโผบินเห็จเป็นหัวโขนรูปพญาครุฑสีแดงยุดนาค เรือครุฑเตร็จไตรจักรเป็นหัวโขนรูปพญาครุฑสีชมพูยุดนาค รวมทั้ง เรือนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ เป็นเรือที่ทำขึ้นในรัชกาลเดี๋ยวนี้

สล็อตออนไลน์
นอกเหนือจากการที่ “ยี่ห้อครุฑ” ปรากฏในส่วนราชการต่างๆแล้ว ในภาคเอกชนก็สามารถรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ยี่ห้อครุฑหรือยี่ห้อแผ่นดินในธุรกิจได้ด้วย โดยเริ่มมีมาแต่ว่ารัชกาลที่ ๕ ซึ่งเดิมเป็นยี่ห้ออาร์มโดยมีใจความประกอบว่า “โดยได้รับพระบรมราชานุญาต”

jumboslot
ถัดมาในรัชกาลที่ ๖ได้เปลี่ยนแปลงยี่ห้อแผ่นดินเป็นยี่ห้อพระครุฑพ่าห์ การพระราชทานยี่ห้อนี้ เดิมทีนับว่าเป็นบุญคุณที่จะพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ผู้ได้รับนอกเหนือจากการที่จะเป็นช่างหลวง อย่างเช่น ช่างทอง ช่างภาพฯลฯแล้ว ก็ชอบเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้ากับราชสำนัก รวมทั้งมีประโยชน์ต่อราชการงานแผ่นดิน

slot
เดี๋ยวนี้การขออนุญาตตราตั้งนี้จำต้องยื่นคำขอต่อพว. เพื่อใคร่ครวญนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอสิ่งของพระบรมราชานุญาต ซึ่งตราตั้งนี้นับว่าเป็นของพระราชทานส่วนตัว สิทธิรับพระราชทานและก็การใช้งานเครื่องหมายนี้จะหมดเมื่อพว.ขอคืนเนื่องจากว่าบุคคล ร้านค้า บริษัทที่ได้รับพระราชทานฯตาย หรือเลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการค้าให้คนอื่นๆ หรือพว.เห็นควรเลิกสิทธิ