พญานาค นั้น ตามคู่มือปุราณะหลายเล่มบอกว่าเป็นลูกของ พระกัศยป กับ นางภัทรุ ตามที่ได้เอ่ยถึงมาแล้วจากเรื่องราว พญาครุฑ
แม้กระนั้นบางตำราเอ่ยถึงหัวข้อนี้ต่างออกไปบ้าง ได้แก่ตำราลิงคปุราณะเล่าว่า
นาคมีสาเหตุมาจากน้ำพระเนตรของของพรหมที่หลั่งไหลออกมา เมื่อทรงรู้ว่าท่านไม่อาจจะสร้างโลกได้เพียงลำพัง

jumbo jili
ส่วนตำราพราหมณ์ปุราณะเล่าว่า นาคเกิดมาจากน้ำ

สล็อต
พูดกันว่า โลกของนาคอยู่ใต้ผืนโลกมนุษย์ โดยเรียกกันว่า นาคโลก (Naga Loka)
ส่วนบางตำรา ดังเช่นว่า วราหะปุราณะ พูดถึงดินแดนนาคว่า อยู่ที่โลกอีกทั้งสาม
อันเป็นต้นว่า บาดาล (Patal) อาตาล (Atal) รวมทั้ง สุตาล (Sutal)

สล็อตออนไลน์
พญานาค ผู้เป็นเทวดาบัลลังก์ของพระวิษณุเหนือทะเลน้ำนมมรนามว่า เศษะนาค (Shesha) หรือ อาทิเช่นษะ (Adishesha)
ซึ่งบางทีอาจแปลได้ว่า “ที่เหลือ” เรื่องจากมั่นใจว่าเกิดจากที่เหลือจากการผลิตโลก
พญานาคตนนี้มีหนึ่งพันเศียร (สหัสเศียร) เหนือเศียรมีแม่เบี้ยขนาดใหญ่
บางทีเช้าใจกันว่า พญานาคเศษะ นี้ เป็นผู้รองรับแผ่นดิน (โลก) ไว้ รวมทั้งช่วงท้ายกัลป์จะเป็นผู้พ่นไฟทำลายโลก
นอกนั้นยังจัดว่าพญาเศษะเป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุด้วย
ส่วนอีกนามหนึ่งของพญาเศษะนาคเป็น “อนันตะ” หมายความว่า “ไม่จบไม่สิ้น” เป็นเครื่องหมายที่ความเป็นนิรันดร

jumboslot
แม้กระนั้น เอกสารบางเล่มพูดว่านาคตนนี้เป็นตนเดียวกับ นาคสุกรี (ซึ่งใช้เป็นเชือกพันรอบเขามันทระครั้งกวนทะเลน้ำนม) แต่ว่าคู่มือปุราณะอื่นๆนับว่านาคพญางูเป็นนาคอีกตนหนึ่ง มีเจ็ดเศียร ผิวกายเขียว เป็นกษัตริย์ที่เหล่านาคที่ครอบครองโลกบาดาล อันมีเมืองหลวงที่สวยยิ่งเป็น นครโภควดี (Bhogvati)
นาค มาจากสายพันธุ์ของงูใหญ่ ซึ่งเป็นบุตรชายของ นางภัทรุ มเหสีองค์สำคัญของ ดาบสกัศยปะ
นาค เป็นผู้รักษาใต้บาดาล ขว้างตาลา (Patala) ซึ่งเป็นคุก นางวินตา แม้นาคบางตนจะถูกพูดว่าเป็นยักษ์ แม้กระนั้นหลายตนก็ได้เป็นอมตะ เพราะเหตุว่าได้เลียหยดน้ำอมฤตที่หยดลงพื้น ตอนนั้น พญาครุฑ ได้ลงมาช่วยนางวินตา ซึ่งเป็นมารดา นาคกลุ่มนี้มีอำนาจมากมายในนครบาดาล บางตัวมี 5 หัว บ้างก็มีถึง 7 หัว แล้วก็สวมเพชรนิลจินดาที่ให้แสงไฟในใต้บาดาลที่มืดสนิท พูดกันว่านาคนั้นครองเพชรนิลจินดาที่ดีเยี่ยมที่สุดในสามโลกไว้
ถึงแม้นาคโดยมากจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นยักษ์ แต่ว่าบางตนก็ได้รับการบูชา เหตุเพราะมีคุณความดีในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับเทวดา เป็นต้นว่า นาคเศษะ หรือ พญาอนันตนาคราช เจ้าที่นาค ได้เปลี่ยนเป็นผู้ติดตาม พระวิษณุ แล้วก็งอตัวเป็นแพเพื่อพระวิษณุประทับเมื่ออยู่ใต้น้ำก่อนจะมีการสร้างโลก อนันตนาคราชเป็นเครื่องหมายของความเป็นนิรันดร์ โดยยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออมหางเข้าไปในปาก แล้วก็พูดกันว่าเป็นผู้ค้ำจุนสรวงสวรรค์

slot
นาคอีกตนหนึ่งที่มีความจำเป็นเป็น นาควาสุกี ซึ่งใช้เป็นเชือกสำหรับการกวนทะเลน้ำนม แล้วก็คายพิษภายในออกมาทำให้ตนบริสุทธิ์ พระศิวะ นำไปสวมแทนพระปั้นเหน่ง (สายรัดเอว) รวมทั้งช่วยพระศิวะฆ่าอสุรี