ค้างระพันยา โดโชพะฮะทะ สวาบฺาวะฮา
พริชชฺชามิ ทวาม ดฺารมะ สัมมูดฺะ เชทาฮา
ยัช ชฺเรยะฮา สยาน นิชชิทัม บรูฮิ ทันนะเม
ชีชายัส เทฮัม ชาธิ มาม ทวามะ พระพันนัม

jumbo jili
คำแปล – ตอนนี้…ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกงงเต็กในหน้าที่ของตัวเอง เนื่องด้วยความอ่อนแอในสภาพการณ์แบบนี้ ขอพระองค์โปรดบอกทางแก่กระผมด้วย
ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีและก็เยี่ยมที่สุดสำหรับกระผม ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบก้มแก่ท่าน ขอเป็นสาวกของท่าน
วิญญาณของกระผมยอมศิโรราบแก่ท่าน ขอพระองค์ขอความกรุณาชี้แนะทางด้วยเถอะ!!

สล็อต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(การบำเพ็ญตบะธรรม – คำกล่าวสอนส่วนใดส่วนหนึ่งจากภควัทคีตา)

สล็อตออนไลน์
การบูชาทวยเทพ สมณะ พราหมณ์ คุณครู ผู้มีปัญญา,
การเป็นผู้มีกายอันสะอาด, การมีความซื่อ, การควบคุมตนให้อยู่ในกรอบที่การปฏิบัติ,
การไม่เอารัดเอาเปรียบตัวเองรวมทั้งคนอื่นๆ….สิ่งกลุ่มนี้เป็น ตบะธรรมที่แสดงออกทางร่างกาย…
การพูดจาไม่สร้างความลำบาก, กล่าวสัจจะ, พูดจาเพราะอ่อนโยน,
พูดจาที่มีคุณประโยชน์….สิ่งกลุ่มนี้เป็น ตบะธรรมที่แสดงออกทางถ้อยคำ…

jumboslot
วิธีการทำจิตให้แจ่มใส, การเป็นผู้มีจิตใจสุภาพ, การเป็นผู้มีจิตใจสงบใจเย็น,
การข่มใจให้ธรรมดาเมื่อเจอกับอารมณ์….สิ่งพวกนี้เป็น ตบะธรรมที่แสดงออกทางจิตใจ…

slot
ผู้ปฏิบัติตนให้บำเพ็ญอยู่ในตบะดังที่กล่าวมาแล้ว
อีกทั้งตบะทางร่างกาย ถ้อยคำรวมทั้งดวงใจแล้ว
ผู้นั้นเป็นบุคคลยอดเยี่ยม ย่อมประสบพบเจอแต่ความสุขแล้วก็เสร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่มุ่งหมาย…!!!