For A Brighten Shine .

Category: logistics (Page 2 of 67)

การบูชาพระกฤษณะ

นิกายพระกฤษณะ ได้แพร่ขยายออกไปยัง ยุโรป ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้ง สหรัฐฯ ปัจจุบันนี้มีชาวต่างชาติเชื่อถืออยู่ล้นหลาม
เพราะในเรื่อง มหาภารตะ ได้มีหนังสือ ภควัทคีตา ใส่อยู่ คู่มือนี้เองเป็นสิ่งที่ชาวต่างประเทศมีความสนใจเล่าเรียนกันมากไม่น้อยเลยทีเดียว
เดี๋ยวนี้นับว่า หนังสือภควัทคีตา เป็นหนังสือของพราหมณ์ฮินดูที่แพร่หลายสูงที่สุด (แพร่หลายมากยิ่งกว่าตำราพระเวทอีกทั้งสี่)
ด้วยเหตุว่าสมัยก่อน หนังสือพระเวท เป็นสิ่งที่คนวรรณะอื่นห้ามอ่านนอกเหนือจากวรรณะพราหมณ์แค่นั้น พระเวทแล้วก็ค่อยๆลดหน้าที่ลง
แม้กระนั้นภควัทคีตาเป็นสิ่งที่พราหมณ์ในนิกายที่เชื่อถือพระกฤษณะอบรมสั่งสอนให้ผู้คนเล่าเรียน เพื่อนำมาประยุกต์ในชีวิต ก็เลยเข้าถึงผู้คนได้กว้างใหญ่

jumbo jili
การกราบไหว้บูชาพระกฤษณะ ก็เลยไม่อาจจะบูชาสิ่งเดียวหรือมอบให้ของเฉยๆได้
แต่ว่าควรมีการเรียนหนังสือ 2 เล่มพร้อมกันไปด้วย โน่นเป็น 1.มหากาพย์มหาภารตะ 2.คู่มือภควัทคีตา
มิฉะนั้นการบูชาพระกฤษณะจะไม่เกิดผล (ที่มีการระบุแบบนี้ก็เพราะเหตุว่าต้องการที่จะให้มนุษย์เล่าเรียนคำกล่าวอบรมสั่งสอนในหนังสือ)
คนที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้ติดตามพระกฤษณะ หรือ ผู้เชื่อถือเลื่อมใสในพระกฤษณะ เรียกว่า ผู้จงรักภักดี โดยในภควัทคีตาจะสอนเรื่อง จงรักภักดีโยคะ
และก็การเข้าถึงบุคลิกสูงสุดที่พระเจ้า ซึ่งพระกฤษณะพระอิศวรนี้ก็เป็นลักษณะท่าทางสูงสุดที่พระเจ้าทุกท่าน

สล็อต
มนต์บูชาพระกฤษณะพระอิศวร เรียกกันในนิกายว่า “มหามนต์”
ในปุราณะต่างๆกล่าวไว้ว่า การบูชาพระกฤษณะ บางทีอาจทำเป็นโดยไม่ต้องบูชาพระวิฆเนศวรก่อน
(เป็นพระอิศวรเพียงแต่องค์เดียวที่ไม่ต้องกล่าวบูชาผ่านพระคเณศได้อย่างวางใจ)

สล็อตออนไลน์
มหามนต์บูชาพระกฤษณะ

jumboslot
ฮะเร กฤษณะ ฮะเร กฤษณะ
กฤษณะ กฤษณะ ฮะเร ฮะเร
ฮะเร รามะ ฮะเร รามะ
รามะ รามะ ฮะเร ฮะเร

slot
การสวดมนตร์มหามนต์ 4 บรรทัดนี้ ผู้สวดมนตร์สามารถใส่ทำนองลงไปได้อย่างอิสระ

“พระกฤษณะ”

พระอิศวรผู้ที่การเป็นอิสระ
บอกทางมนุษย์ไปสู่ความสบายบริบูรณ์ที่จริงจริง
พระกฤษณะ เป็นอวตารหนึ่งของ พระวิษณุ

jumbo jili
ในมหากาพย์เรื่อง “มหาภารตะ” ซึ่งเป็นหนังสือที่ยาวที่สุดในโลก
ใส่ไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียว
รวมทั้งมีหนังสือเล่มหนึ่งใส่ไว้ด้วย โน่นเป็น “คู่มือภควัทคีตา”
อวตารของพระวิษณุคราวนี้เกิดขึ้นในตอนสมัยลำดับที่สองของโลก
เรื่องราวเอ่ยถึง กษัตริย์อุครเสน (Ugrasena) ผู้ครอบครอง เมืองมถุรา ท่านเป็นกษัตริย์ทรงความดี เป็นสุดที่รักปรารถนาของสามัญชนทั่วๆไป ทรงมีมเหสีเป็น นางปวนะเรขา(Pavanarekha) ปกครองบ้านเมืองด้วยกันอย่างสุขสบาย
วันหนึ่งพระนางปวนะเรขาเสด็จทัศนาจรป่า ถูกอสุรีตนหนึ่งกลายร่างเป็นกษัตริย์อุครเสนมาร่วมเสพสม คราวต่อมาอีกสิบเดือนก็เลยเกิดขึ้นบุตรชาย นามว่า “กังสะ” (Kansa) กษัตริย์อุครเสนทรงหลงมีความคิดว่ากังสะเป็นบุตรชายของท่าน
กังสะเมื่อเติบโตก็เริ่มแสดงออกถึงความทารุณโหดร้าย เป็นต้นว่า ไม่นับถือพ่อ ฆ่าเด็กอื่นๆตลอดจนใช้ความรุนแรงข่มขู่บังคับลูกหญิงทั้งคู่องค์ของ กษัตริย์เฒ่าสันธ์ (Jarasandha) ที่ เมืองแคว้นมคธ มาเป็นมเหสีของตนเอง รวมทั้งในที่สุดก็จับกุมตัวกษัตริย์อุครเสนไปขังไว้ ต่อจากนั้นก็เลยตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แทน นอกนั้นยังแผ่อาณาเขตออกไปอย่างมากมาย
รวมทั้งที่สำคัญ กังสะ สั่งประกาศห้ามผู้คนไม่ให้ประกอบพิธีเคารพสักการะ พระวิษณุ!!
พระวิษณุพระอิศวร ทรงชมมองเห็นความลำบากของผู้คนและก็เทพเทวดา ก็เลยวินิจฉัยใจอวตารลงไปปราบอสุรี
โดยทรงพระดำริว่าควรจะไปตายเป็นลูกของ นางเทวัญกี (ลูกหญิงองค์ที่เจ็ดของพระผู้เป็นเจ้าเทวัญกา คุณลุงของพญากังสะ) กับ วสุเทวะ (Vasudeva)

สล็อต
พระวิษณุทรงถอนเส้นพระเกศดำของท่าน และก็เส้นผมขาวของพญานาคอนันตะ (เศษะนาค) ส่งไปยังท้องของนางเทวัญกี
เส้นผมขาวของเศษะนาคมีขึ้นเป็นลูกผู้ที่เจ็ด นามว่า “พลราม”
ส่วนเส้นพระเกศดำของท่านมีขึ้นเป็นลูกผู้ที่แปด นามว่า “กฤษณะ”
ย้อนเรื่องราวไปครั้งเมื่อมีงานสมรสระหว่างนางเทวดากีกับวสุเทวะนั้น มีเสียงดังมาจากเบื้องบนเตือนพญากังสะว่า
ท่านจะถูกประหารโดยลูกของนางเทวัญกี พญากังสะก็เลยคิดฆ่านางเทวัญกี
แต่ว่าวสุเทวะคำสัญญาว่าจะนำลูกของตนเองที่เกิดกับนางเทวดากีทั้งสิ้นมามอบให้พญากังสะ
เมื่อนางเทวดากีคลอดลูกหกคนแรกออกมา วสุเทวะก็รักษาคำสัญญาโดยเอามาให้กับพญากังสะ แล้วก็ถูกฆ่าทั้งหมดทั้งปวง
จวบจนกระทั่งนางเทวัญกีใกล้จะให้กำเนิดลูกผู้ที่เจ็ด ก็มีเสียงเตือนพญากังสะจากเบื้องบนเป็นครั้งลำดับที่สองว่า
คนที่เกิดขึ้นมาเป็นคนเลี้ยงวัว จะเป็นผู้ประหารท่าน พญากังสะก็เลยสั่งการให้ฆ่าคนเลี้ยงวัวทุกคนที่เจอ
ข้างนันทะ (Nanda) คนเลี้ยงวัวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของวสุเทวะตกลงใจช่วยวสุเทว
โดยให้วสุเทวะส่งเมียอีกคนหนึ่งหมายถึงนางโรหินี (Rohini) ไปอยู่กับนันทะ แล้วพระวิษณุก็ทรงใช้ฤทธิ์อำนาจเปลี่ยนเอาลูกในท้องของนางเทวัญกีไปใส่ไว้ในท้องของนางโรหินีแทน
รวมทั้งเกิด พระพลราม โดยพญากังสะรู้สึกว่าลูกของนางเทวดากีเสียชีวิตในท้องแม่ไปแล้ว

สล็อตออนไลน์
ส่วนลูกผู้ที่แปด หรือ พระกฤษณะ นั้น วสุเทวะได้ผลัดโดยนำเอาบุตรหญิงของนันทะกับนางหยิ่งดา (Yasoda) ไปมอบให้พญากังสะ
เมื่อพญากังสะรับมาก็ปาใส่หิน แต่ว่าปรากฎว่าเด็กแบเบาะนั้นกลายร่างเป็นนางฟ้าบินขึ้นเขาฟ้า และก็กล่าวกับพญากังสะว่า
ขณะนี้คนที่จะฆ่าพญากังสะได้เกิดขึ้นแล้ว!!!
กฤษณะเติบโตท่ามกลางหมู่คนเลี้ยงวัว
แค่เพียงในตอนขวบปีแรกก็มียักษ์ถึง 3 ตนเพียรพยายามรังแกท่าน
ทีแรกเป็น ยักษ์ปุตนะ (Putana) เปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวมาให้นมพระกฤษณะ โดยทายาพิษไว้ภายในนม
แม้กระนั้นพระกฤษณะรู้เท่าทัน ก็เลยดูดนมจนกระทั่ง อสูนปุตนะ สิ้นชีวิต
ครั้งลำดับที่สองเป็น ยักษ์ศักตาสูร (Saktasura) มีฤทธิ์สามารถบินได้
คิดแผนจะใช้ความรุนแรงลากรถบรรทุกภาชนะคนโทน้ำให้ไปทับร่างพระกฤษณะที่พักผ่อนหลับอยู่แต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จ
ส่วนครั้งลำดับที่สามเป็น อสุรีตรีนะความประพฤติ (Trinavasta) แสดงฤทธิ์เป็นลมเป็นแล้งหมุน
หมายจะพัดร่างของพระกฤษณะให้ตกลงมาจากตักของนางหยิ่งดา แม้กระนั้นไม่เป็นผล
กลับถูกพระกฤษณะจับเหวี่ยงทุ่มใส่หิน ทำให้ลมพายุสงบลง
ชีวิตในวัยเด็กของพระกฤษณะจำต้องต่อสู้กับอสุรีที่พญากังสะส่งมาหลายคราว เพราะพญากังสะอยากกำจัดเด็กที่มีพลังอำนาจสามารถฆ่าตนได้ ยักษ์ที่มารังแกก็มี..
ยักษ์วัตสาสูร (Vatsasura) ปรากฎในร่างวัว
ยักษ์บากาสูร (Bagasura) ปรากฎในร่างนกกระเรียนบากบั่นกลืนร่างพระกฤษณะ แม้กระนั้นสุดท้ายพระกฤษณะก็ปราบได้
อุกราสูร (Ugrasura) ปรากฎในร่างงู เข้ามากลืนร่างพระกฤษณะลงไปในท้อง แต่ว่าท้ายที่สุดพระกฤษณะก็ฉีกร่างอสุรีออกมาได้
นอกเหนือจากนั้น พระกฤษณะก็ได้ฆ่า อสุรีเธนุกา (Dhenuka) และก็อบรมสั่งสอน นาคกาลิยะ (Kaliya) ให้สำนึกผิดด้วย

jumboslot
ส่วนพระพลรามผู้พี่ก็ได้ปราบยักษ์ต่างๆอาทิเช่น ยักษ์ประลัมพ์ (Pra-lamba) ซึ่งเป็นอสุรีที่ปรากฎในร่างคน ฯลฯ
ชีวิตในวัยชายหนุ่มของพระกฤษณะผ่านประสบการณ์ล้นหลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชักพาให้คนเลี้ยงวัวเลิกบวงสรวงเส้นไหว้ พระอินทร์
โดยให้ไปบูชาเทือกเขาวัววรรธนะแทน ทำให้พระอินทร์พิโรธ บันดลให้กำเนิดลมพายุ ฝนตกหนักตลอดทั้งเจ็ดวันเพื่อเป็นการลงทัณฑ์
แต่ว่าพระกฤษณะใช้นิ้วเพียงแต่นิ้วเดียวชูเทือกเขาวัววรรธนะขึ้นกำบังกลุ่มคนเลี้ยงวัวเอาไว้
จนกระทั่งสุดท้าย พระอินทร์ได้ทรง ช้างไอราวตะ พร้อมทั้ง แม่โคสุรภี ลงมานับถือพระกฤษณะ
ในเรื่องความรัก เมื่อพระกฤษณะเติบโตเป็นชายหนุ่ม ก็เป็นเป้าหมายปองของเหล่า นางวัวปี (เมียคนเลี้ยงวัว) ทั้งหลายแหล่
วันหนึ่ง ในช่วงเวลาที่เหล่าวัวปีกำลังอาบน้ำที่ แม่น้ำยมุที่นา แล้วก็ต่างขอพรให้ตนได้สมประสงค์ในรัก
พระกฤษณะได้มาลักขโมยเสื้อผ้าของพวกนางและก็หนีไปหลบซ่อนอยู่บนต้นไม้ ต่อจากนั้นพระกฤษณะก็เรียกนางวัวปีที่เปลื้องผ้าให้ขึ้นจากน้ำ
เพื่อมารับเสื้อผ้าคืน เมื่อได้หยอกเย้าเหล่าวัวปีแล้ว พระกฤษณะก็คำสัญญาว่า ท่านจะไปเต้นรำร่วมกับเหล่านางวัวปีในช่วงฤดูใบไม้หล่นครั้งหลัง
ครั้นเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงในคืนที่แสงเดือนสว่างไสว พระกฤษณะได้เป่าขลุ่ยเรียกเหล่านางวัวปีพวกนั้นให้หนีผัวที่กำลังหลับเข้ามาในป่า
หลังจากนั้นก็ได้เต้นรำกัน นางวัวปีทุกคนต่างรู้สึกเคลิ้มดังว่าตนได้เต้นรำกับพระกฤษณะในลักษณาการของคู่ครอง
การเต้นรำนี้ช้านานถึงหกเดือน แล้วหลังจากนั้นทั้งสิ้นก็ได้ไปอาบน้ำที่แม่น้ำยมุที่นาด้วยกัน เมื่อนางวัวปีกลับบ้านก็จำไม่ได้ว่ากำเนิดอะไรขึ้น
ในบรรดานางวัวปีทั้งปวง มีหญิงคนหนึ่งที่นับว่าเป็นคู่ครองคนสำคัญของพระกฤษณะ
นางมีนามว่า “ราธา” (พระแม่ราธาเทวี คนรักพระกฤษณะ)
มีบทอธิบายถึงความรักระหว่างคนทั้งคู่อยู่เยอะแยะ

slot
ข้างพญากังสะยังไม่สิ้นความบากบั่นที่จะฆ่าพระกฤษณะ ได้ส่ง อสุรีสังกาสูร (Sankhasura)
เข้ามารังควานนางวัวปีที่มาอยู่กับพระกฤษณะและก็พระพลราม พระกฤษณะได้เข้าต่อสู้และก็ตัดศรีษะของสังกาสูรได้เสร็จ
ในคืนถัดมาก็มียักษ์โคเข้ามารังแกอีก ซึ่งก็ถูกพระกฤษณะจับหักคอกระทั่งตาย
โหราจารยฺ์ของพญากังสะทายว่า พระกฤษณธจะมาฆ่าพญากังสะ พญากังสะก็เลยจับนางเทวัญกีและก็วสุเทวะคุมขังไว้
กับคิดแผนฆ่าพระกฤษณะอีก โดยชวนให้เข้ามาในเมืองมถุรา
แล้วก็ได้ส่งอสุรีรูปม้าชื่อ “เกศิน” (Kesin) ไปลอบทำร้ายกลางทาง แต่ว่าก็ถูกพระกฤษณะเอาหมัดยัดใส่ปากจนกระทั่งตาย
ยิ่งกว่านั้น ยังส่งอสุรีสุนัขป่าที่เปลี่ยนร่างเป็นขอทานมารังแก แต่ว่าพระกฤษณะก็ล่วงรู้เล่ห์แล้วก็ปราบได้เสร็จ
ต่อจากนั้น พญากังสะได้ให้อำมาตย์เอกนาม อกุระ (Akrura) ชวนพระกฤษณะเข้าไปในเมืองแม้กระนั้นอกุระเป็นคนที่จงรักภักดีต่อพระกฤษณะ
ก็เลยเล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนร้ายของพญากังสะว่า พญากังสะปรารถนาลวงพระกฤษณะไปฆ่าในเมือง
พระกฤษณะและก็พลรามเดินทางเข้าไปในเมือง ทำลายธนูของศิวะ ฆ่าคนเฝ้าประตูเมือง ต่อจากนั้นปราบช้างกุวัลยปิยะ
รวมทั้งต่อสู้กับนักมวยปลุกปล้ำจาณูระรวมทั้งมุสติกะ สุดท้าย พระกฤษณะได้ลากตัวพญากังสะลงมาจากบัลลังก์ แล้วก็ใช้หมัดตีจนถึงจบชีวิต
หลังจากนั้นก็ได้มอบราชสมบัติคืนให้กษัตริย์อุครเสนดังเดิม โดยพระกฤษณะอาศัยอยู่กับนางเทวดากีระยะหนึ่ง
พระกฤษณะได้ปราบอสุรีอีกหลายคราว ท้ายที่สุด ท่านก็ได้ออกไปพบทำเลที่ตั้งสร้างเมืองใหม่
โดยให้พระวิศวกรรมสร้างเมืองให้เสร็จด้านในคืนเดียว หลังจากนั้นย้ายเครือญาติยาฑเพียงพออกไปยังเมืองใหม่ นามว่า “ทวารกา”
เมื่อย้ายมาอยู่เมืองทวารกาแล้ว พระกฤษณะก็ออกแสวงหามเหสีให้กับท่านเองแล้วก็พระพลราม
พระพลรามได้สมรสกับ นางเรวาตี (Revati) ส่วนพระกฤษณะเข้าพิธีสมรสกับ นางรุกไม่นี (Rukmini)
เมื่อก่อนหน้านั้น ก็จำต้องต่อสู้กับ “รุกมา”และก็ “สีสุขว้างละ” พี่ชายของนางรุกไม่นี ซึ่งเป็นพี่น้องของพระกฤษณะ แล้วก็หมายปองนางรุกไม่นีด้วยเหมือนกัน
ข้างหลังการสมรส พระกฤษณะก็ยังต่อสู้กับยักษ์ฯลฯ แล้วก็ได้มเหสีมาอีก 7 องค์ อย่างเช่น
นางถ้วยชามภวาตี (Jambavati) บุตรสาวของจานชามภูเขาวาล ผู้เป็นกษัตริย์ที่หมี นางสัตยภามา (Satyabhama) บุตรีของสัตราชิต
นางกัลลินดิ (Kalindi) ลูกสาวของดวงอาทิตย์ และก็มเหสีอีก 4 องค์จากการทำลายล้างอสุรีตนอื่นๆ
ภารกิจสำคัญอีกทีหนึ่งเป็นการปราบ ท้องนาระเกะระกะ (Naraka) ซึ่งเป็นกษัตริย์ของ ปักโยทิชา (Pragiyotisha)
ทุ่งนาระเกะระกะได้รับพรจากพระอิศวรทั้งยังสามให้เป็นคนที่ไม่มีผู้ใดเสมอเทียมได้ สร้างตกระกำลำบากแก่เหล่าเทวดา
ถึงกับขนาดไปยึดเอาต่างหูของนางอทิว่ากล่าว(ผู้เป็นมารดาของเหล่าเทพ)
หลังจากนั้นก็ไปยึดเอามงกุฏของพระอินทร์มาใส่รวมทั้งยึดนางอัปสร ๑๖,๐๐๐ องค์ไปจากสรวงสวรรค์
ตอนท้ายยังแปลงตัวเป็นช้างไปข่มขืนกระทำชำเราบุตรีของ พระวิศวกรรม ด้วย
พระกฤษณะได้บุกไปยังเมืองของทุ่งนาระเกะระกะ ปราบยักษ์ตนนี้ แล้วหลังจากนั้นก็เลยนำข้าวของที่ถูกยึดกลับคืนไปให้ผู้ครอบครอง
ส่วนนางอัปสรทั้งปวงนั้น ท่านนำกลับไปยังเมืองทวารกา และก็สมรสกับทุกนาง (พระกฤษณะมีมเหสีทั้งผอง ๑๖,๑๐๘ นาง)
ความที่มีมเหสีล้นหลามก็เลยเกิดเหตุราวอยู่หลายครา
เป็นต้นว่า กาลครั้งหนึ่งพระกฤษณะมอบดอกขว้างริชาต (ดอกไม้สรวงสวรรค์ที่เกิดขึ้นจากการคนทะเลน้ำนม
พระอินทร์เป็นผู้ดูแลรักษาไว้ในเขตของสรวงสวรรค์ของท่าน) แก่นางรุกไม่นี ปรากฎว่านางสัตยภามาก็ปรารถนาบ้าง
พระกฤษณะก็เลยบุกขึ้นเขาสรวงสวรรค์ของพระอินทร์กำเนิดทำศึกกัน ท้ายที่สุดพระกฤษณะนำต้นขว้างริชาตมาไว้ยังเมืองทวารกาได้เสร็จ
แต่ว่าต่อจากนั้นหนึ่งปีก็คืนให้พระอินทร์นำไปปลูกไว้ที่เดิม
เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ก็ถึงกาลที่พระกฤษณะจะกลับไปยังไวเราณฐ์สถานที่ของท่าน
เหตุมีอยู่ว่า คราวหนึ่ง กลุ่มกษัตริย์ยาฑพเมาสุรา วิวาทปลงพระชนท์คุ้นเคย พระกฤษณะบากบั่นห้าม แต่ว่าก็ไม่เป็นผล
ท่านก็เลยแอบหนีเข้าไปในป่า บังเอิญในตอนนั้น มีนายพรานป่าออกล่าสัตว์ นายพรานผู้นั้นสำคัญผิดว่า
พระกฤษณะเป็นสัตว์ก็เลยยิงท่านด้วยธนูเหมาะสม “ข้อเท้า” อันเป็นจุดชีวิตของพระกฤษณะ จนกระทั่งสวรรคต
ส่วนพระพลรามสิ้นอายุใกล้ชายฝั่งทะเล กลับไปเป็นเศษะนาคอันเป็นร่างเดิมและก็กลับคืนสู่ทะเลน้ำนม
เมื่อข่าวสารการสวรรคตของพระกฤษณะล่วงรู้ไปถึงในเมือง พระวสุเทวะ นางเทวดากี ตลอดจนนางโรหินีก็สวรรคตตามไปด้วย
ต่อจากนั้นไม่นานก็กำเนิดน้ำหลากใหญ่กระทั่งเมืองทวารกาจมหายไปสุดท้าย
รูปเคารพนับถือพรกฤษณะค่อนข้างจะมีต้นแบบที่นานาประการ ดังนี้เพราะว่าท่านทรงมีประวัตินาน
ก็เลยมีภาพสลักเรื่องราวแสดงเหตุสำคัญหลายตอน

ศรีราม..ขัตติยะราชันย์แห่งรามายณะ

ทศรถยนต์ นนฺทนฺ บิดา กิโศริ-สีตาราม มนัสหาร โชริ

jumbo jili
พระนางสีดาลูกสาวของพระผู้เป็นเจ้าพ่อ แล้วก็พระราม บุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ คู่สมรสนี้ และธรรมสวยงามอันแปลกของคู่ชีวิต ยั่วยวนใจให้ความร่าเริงสดใสร่าเริงเกิดขึ้นแก่ผู้จงรักภักดีของท่าน บุคคลผู้รำลึกคิดถึง คู่ชีวิตคู่นี้ กับด้วยใจจริงที่เป็นสมาธิ เขาย่อมเข้าถึงความเงียบสงบอันสูงสุดอย่างแน่แท้ การที่จะทำให้ความมั่นหมายของผู้จงรักภักดีอันเป็นสุดที่รักของท่านเสร็จ บริบูรณ์ ท่านเป็นราวกับโคกัมเธนุ และก็ต้นไม้กัลปะ ท่านทรงอวตารลงมาเพื่อตั้งกฎระเบียบที่ธรรมะ พระรามลูกชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ไม่ใช่บุคคลปกติสามัญ แม้กระนั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้หาที่สุดไม่ได้และก็สูงสุด หนังสือพระเวทรวมทั้งอุปนิษัทก็รับประกันข้อเท็จจริงอันนี้
ราม เอว ปรมฺพระพรหม ราม เอว ปรมฺ ตปห

สล็อต
ราม เอว ปรมฺ ตตฺวมฺ ศรี ราโม พระพรหมตเกลื่อนกลาด มฺ
ความหมายก็คือว่า พระรามเป็นพระผู้เป็นเจ้าเจ้าผู้สูงสุด พระรามเป็นความจงรักภักดี ศรี รามเป็นสิ่งสูงสุด และก็ศรีรามผู้ช่วยให้ปลอดภัย ท่านปรากฏคราวแรกในลักษณะของพระวิษณุ และก็พระวิษณุองค์เดียวกันนี้ ปรากฏเป็นบุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ที่เป็นพระราม เนื้อความตั้งแต่นี้ต่อไป ย่อมพิสูจน์ให้มองเห็นถึงใจความข้างต้น
วิษณุริธ ปรมฺสย วิทวาน ชาโต วริคราวฺนภิยตำหนิ ตริตำหนิยมฺ (ฤทเวท 10/1/3)

สล็อตออนไลน์
ความหมายก็คือว่า พระวิษณุ ภัควันผู้สูงสุด ปรากฏในรูปของพระรามอวตารผู้ซึ่งหากแม้เป็นพระเจ้า ก็ยังทรงลงมาปรากฏในลักษณะของมนุษย์
ปรมฺ ปุรโศ ราโม ทศรถิ พิรภูเขาว
ความหมายก็คือว่า พระวิษณุภัควัน ท่านทรงปรากฏเป็นบุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าทศรถยนต์ชื่อว่าราม
อิน เก นาม อเนก อชุป มอิ นริป เกหว สวมฺตำหนิ อนุรูป
โช อนนฺท สินฺธุ สุข ราสิ สีมือเต ตริโลก สุปโส
โส สุขธมฺ นาม อภิราม อขิล โลก ทายก วิศราม
คุณลักษณะทั้งหมดทั้งปวงกลุ่มนี้ สามารถจะนำเข้าไปเพิ่ม ต่อนามของพระเจ้าเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นไม่สามารถที่จะจะนำไปเพิ่มเติมอีก ต่อคนเดินดินสามัญได้ พระเจ้าทรงปรากฏท่านอยู่ทุกแห่งหน รวมทั้งคำว่า ราม แสดงถึงการปรากฏท่านอยู่ทุกแห่งทุกหน
รามนฺเต สรว ภสูเตศุ สถลาว จเรศุจ
อนฺตรโคลนฺ สวรูเปน ยจฺ ราเมติเรื่องเต

jumboslot
ความหมายก็คือว่า ท่านผู้ซึ่งปรากฏอยู่ในมนุษย์ทุกคน ทรงเป็นอยู่หรือสิ่งอื่นๆที่พวกเราเรียกว่าราม พระรามทรงเกิดมาในฐานะ เป็นอวตารปางหนึ่ง ทรงตั้งธรรมะของผู้คนขึ้น (ศาสนา) นิสัยอันโดยความเป็นจริงของท่าน ทำให้ทราบแจ้งลักษณะทุกรูปแบบของชีวิต ปัญหาทุกๆอย่างสามารถจะปรับปรุงได้โดยการศึกษาเล่าเรียนลักษณะนิสัยและก็แนวทางดำเนินชีวิต ของท่าน ปัญหานั้นบางครั้งอาจจะเกิดเรื่องส่วนตัว ส่วนครอบครัว หรือสังคม หรือทางด้านการเมือง
ตามหลักทฤษฎีวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย แนวคิดทุกๆอย่างจะมีค่าก็เมื่อแนวคิดนั้นสามารถประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ ดังนั้น พระรามผู้ช่วยให้วัฒนธรรมไม่เป็นอันตราย ได้แสดงถึงวัฒนธรรมประเทศอินเดียที่จริงจริงอย่างแม่นยำจากเยาว์วัยจนตราบเท่าถึง ท่านทรงเป็นผู้ดูแล ตามพระหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์พูดว่า เด็กชายผู้สัมผัสเท้าของบิดามารดา รวมทั้งคุณครูคุณครูในรุ่งอรุณตรู่ จะได้รับพรอันเป็นเยี่ยมแก่, วรรณะ, สุขะ,พลังที่ดี พระรามภัควันทรงเริ่มวันของท่านโดยการสัมผัสบาทของพระบิดามารดา รวมทั้งคุณครูของท่านด้วยเหมือนกัน
ปรตกาล อุถิเก รฆุที่นาถ มาตา ปิต ลุกรุ นวนฺหิ มถ
แบบอย่างที่ความจงรักของท่าน ที่มีต่อมารดาพ่อ เป็นเอกภาพมากมายซึ่งทั้งโลก ไม่มีได้แก่นั้นอื่นใด ที่พวกเราสามารถจะค้นหาได้ พระแม่เลี้ยงของท่านไกเกยี บังคับพ่อของท่านว่า ควรส่งพระรามไปอยู่ป่า แทนที่จะมอบอาณาจักรให้แก่ท่าน ท่านทรงบอกตอบด้วยความยินดี และก็อาจหาญว่า
อหหิ วกระทั่งทุ ราชาห ปเตยมฺปิ ขว้างวเก
ภกฺศเยยมฺ วิศนฺตี ขยนมฺ ปตฺเยมฺปิ จรที่ไว
ความหมายก็คือว่า เฮ แม่ ผมสามารถที่จะเชื่อฟังคำบัญชาของพระพ่อของข้าพระพุทธเจ้า ถ้าหากท่านขอให้ข้าพระพุทธเจ้า กระโจนลงไปในกองไฟ หรือกินยาพิษ หรือให้กระโจนลงไปในสมุทรลึกความจงรักภักดีของท่านที่มีต่อแม่ ก็มีความจำเป็นเท่าๆกันแบบเดียวกัน หากแม้คุณแม่เลี้ยงไกเกยี สั่งให้พระองค์เสด็จไปอยู่ในป่า แต่ว่าเมื่อแม่ทั้งปวงสามองค์ แล้วก็พระภรต เดินทางไปยอดเยี่ยมท่านที่จิตรข้าตก่อนอื่น ท่านทรงเจอแล้วก็ทักพระแม่เลี้ยงไกเกยี หากแม้แม่ของท่านเองทรงประทับอยู่ในที่นั้นก็ตาม
ปรถยนต์มฺ ราม เภนโต ไกกยี สรล ศุภยมฺ ภกฺติเตียนมาตำหนิ เภยี ที่อรัณยกานท์ เมื่อพระลักษณ์ ยกย่องสรรเสริญ พระภรต แล้วก็กล่าวคำดูถูกดูถูก พระนางไกเกยี พระราม พูดขึ้นโดยทันทีว่า
น เตสมภ มธยม ตาต คเรหิตฺวย เรื่องยนฺเชื้อเชิญฺ
ตวไม่ขยวกู ทุ่งนาถสยา ภารตสยา กกลบฺกุรุ
เฮ น้องชาย ท่านไม่ควรที่จะดูถูกคุณแม่ไกเกยีของท่าน แต่ว่าท่านควรจะชื่นชมพระภรต ผู้จงรักภักดี “ความ รักของพระรามอย่างญาติพี่น้องนั้นบริสุทธิ์สะอาด เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่สำหรับความรักปลอมที่เห็นแก่ตัวสมัยใหม่ของยุคนี้ ที่แพร่อยู่ในกลุ่มญาติ”
เมื่อการตั้งพระรามขึ้นครองราชย์ได้ประกาศออกมา สามัญชนที่กรุงอโยธยา มีความปลาบปลื้มปีติยินดีกันทั่วทุกคน แม้กระทั้งพืชพันธุ์ ดูเหมือนจะแฮปปี้ แม้กระนั้นพระรามกลับเศร้าเสียใจลงอย่างทันควัน เพราะเหตุว่าท่านทรงมองดูไปมองไม่เห็นพระภรต แล้วก็ศัคุกธาน
ชนฺเม เอก สงฺสพฺไภ โภชนฺ สยนฺ เก ลิล กิรยี
บริสุทธิ์ พนส ยหู อนุชิต เอกู ผสมธู วิหยี พเรหิ อภิเศเรา
ตั้งแต่พวกเราทั้งผองสี่ญาติพี่น้องเกิดขึ้นมาร่วมกัน พวกเราเล่น กินรวมทั้งมีเพศสัมพันธ์ร่วมกัน กระผมกำลังขึ้นครองราชย์สำหรับการที่ลูกพี่ลูกน้องทั้งคู่ไม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้ยังไง แบบอย่าง อีกแบบอย่างหนึ่งของความรักแล้วก็ความรู้สึกชอบพอ ฉันพี่น้องของท่านที่เพียงพอจะหาได้ส่วนตัวเรา เมื่อพวกเรามองเห็นพระรามทรงกลุ้มใจ รวมทั้งน้ำพระเนตรตกลงมาในขณะพระลักษณ์ ทรงล้มลงสิ้นพระสติ ภายหลังถูกศรของก้อนเมฆทุ่งนาถ ในสนามรบ
ชเถ คละเคล้าฺข พินุ ขค อติเตียนโทน มนิ พินู ผนิ กริวาร การ หิน
อสฺมมฺ ชีวนฺ พนฺธุ พินโตหิ โชชาร ไตว ชิย ว โมนิ
เฮ ลักษณ์ ไม่มีคุณเสียแล้ว สภาพการณ์ของฉันก็ดังนกตัวหนึ่งที่ไม่มีขนอย่างกับช้างที่ไม่มี งวง หรือเสมือนงูที่ไม่มีหัว ถ้าเกิดพระผู้เป็นเจ้าอยากให้ฉันมีชีวิตอยู่ในภาวะแบบนี้แล้ว ฉันย่อมไม่คิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่ “ คุณลักษณะ ของพี่ที่จริงจริงเป็นให้ความนับถือ แก่ญาติของ ท่าน อย่าได้เหยียดหยามญาติที่อนาถาอื่นๆควรสละชีวิตของท่านเอง เพื่อผลดีลูกพี่ลูกน้องของท่านฯลฯ “ คุณลักษณะทั้งสิ้นเหล่า นี้ พวกเราศึกษาค้นพบได้ในพระราม ดังที่ปรากฏในคู่มืออันศักดิ์สิทธิ์ เมียต้องมีความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผัวของคุณแล้วก็ผัวก็ควรจะเชื่อถือในเมียด้วยเหมือนกัน นางสวรูปนัขรา หากแม้คุณจะแต่งตัวคุณเองอย่างงดงามรวมทั้งรับรองที่จะสมรสกับพระราม ท่านไม่รับคุณไหมฟังแม้กระทั้งคุณบอก แล้วก็ลงอาญาคุณโดยผ่านทางลักษณ์ ที่จริงแล้ว หน้าที่อันแรกรวมทั้งสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งสิ้นก็คือว่าในชีวิตของท่านมี เพศหญิงที่งดงามเยอะมาก เป็นต้นว่า สรวรูปนคร แม้กระนั้นท่านก็ไม่ทรงสนพระทัย ต่อความสวยของหญิงพวกนั้น แล้วก็ท่านทรงมั่นคงอยู่ในพระมเหสีของท่านเอง แบบอย่างอีกแบบอย่างหนึ่งที่ท่านทรงสัตย์ซื่อต่อพระมเหสีของท่านซึ่ง พวกเราสามารถจะมองเห็นเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ เมื่อมีข้อแนะนำต่อท่านให้มีการแต่งงานครั้งลำดับที่สองได้โดยทำพิธีการอัศวก้อนเมฆ เมื่อท่านจากพระนางสีดาไปครั้งลำดับที่สอง แต่ว่าท่านทรงนำเอารูปที่เป็นทองของคุณ แทนคุณ เป็นเมื่อท่านทรงส่งพระสีดาไปอยู่ป่า ท่านเองก็ทรงดำรงชีพ เหมือนดังท่านประทับอยู่ในป่า หากแม้ท่านจะทรงอยู่ในวังก็ตาม ลักษณะนิสัยของท่านนั้นยอดเยี่ยมยิ่ง

slot
อาจารย์ผู้มีอุดมการณ์นั้นเป็นผู้ซึ่งมีเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ของเขา แล้วก็มีความคิดว่าเป็นหนี้บุญคุณแก่ลูกศิษย์ที่มารับใช้เขา โน่นเป็นเขาจำเป็นจะต้องปฏิบัติต่อลูกศิษย์ด้วยความรัก เมื่อพระหนุมาน ผู้มีอิทธิพลกลับมาเจอพระรามภายหลังจากเดินทางไปค้นหาพระนางสีดาในเกาะลังกา พระรามทรงมีความรู้สึกรักหนุมาน รวมทั้งน้ำตาออกมาจากพระเนตรของท่านด้วยความขอบคุณมาก แล้วก็ท่านพูดว่า
ปรตี ความช่วยเหลือเกื้อกูล ขลุกโตรา สนฺมุก โหเย น สกตฺ มนฺโมรา
สุน สุต โตหิ อุรนไม นหิน เทขอุน กรี วิจาร มน มหิน
ถึงแม้ภายหลังเอาชนะ การรบกับทศกัณฐ์รวมทั้งพวกเรา (พระราม) มิได้ลืมลิงทั้งหลายแหล่ แต่ว่าท่านทรงให้เกียรติลิงแต่ละท่าน รวมทั้งชมเชยลิงพวกนั้นซ้ำซากจำเจด้วยเหตุนี้ มันมีความหมาย สำหรับมนุษย์เราที่ว่า ถ้าแม้มีเงินมีทอง หรือได้รับการเชิดชูให้อยู่ในตำแหน่งที่สูง เขาไม่เหมาะที่จะดูถูกดูถูกดูแคลนคนใต้บัญชาการรวมทั้งควรจะให้เกียรติแก่พวกเขาเหล่านั้นตาม ช่องทาง พระรามแยกท่านเองออกมาจากพระนางสีดา เพียงแค่เพื่อพลเมืองของท่านเป็นสุข แม้กระนั้นไม่ใช่เนื่องจากว่าเหตุผลที่เห็นแก่ตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง หากแม้พระนางสีดา เป็นผู้บริสุทธิ์ รวมทั้งเป็นสตรีในอุดมการณ์ เรื่องราวได้เขียนไว้ในรามจริตมานัสดังตั้งแต่นี้ต่อไป
สเนหมฺ ดยมฺ จ เสาร่ำรวยมฺ จ อปิว ชนกิมปิ
อรธนย โลกกาสย มนฺชจโต ท้องนาสติเม วยถ
เพื่อจะทำให้พสกนิกรมีความสุขใจ เราฯ ไม่รีรอที่จะแยกตัว เราฯ เองออกมาจากพระนางสีดาคนบริสุทธิ์ ถึงแม้ว่าเราฯ จะเป็นทุกข์ทรมาทรกรรมเพียงแต่ไหนก็ตาม อันที่จริงแล้ว อันนี้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเขาจำเป็นจะต้องเอื้อเฟื้อความผาสุขของเขา เพื่อคุณประโยชน์สุขของพสกนิกรของท่าน ท่านทรงพร้อมที่จะทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง เพื่อรักษาธรรมะเอาไว้
พระรามได้ทรงรับที่จะเสด็จไปอยู่ป่าตรงเวลา 14 ปี ด้วยความปลื้มปิติ เพื่อไม่ให้ครอบครัวผิดใจกัน ทั้งๆพระลักษณ์ได้ร้องขอท่านครั้งแล้วครั้งเล่า ให้แย้งคำแนะนำของแม่ไกเกยี เพื่อรักษาความสงบสุขในหมู่ประชาชนด้วย ท่านก็เลยได้แยกท่านเองออกมาจากพระเครือญาติของท่าน พระรามทรงทำท่านเองให้เป็นตัวอย่างแก่มนุษย์ ราวกับความประพฤติปฏิบัติของท่านเอง คราวนี้
ลักษณะนิสัยของพระรามนั้น บอกให้เห็นได้ชัดแจ้งว่า เด็กควรจะเชื่อฟัง และก็ให้ความยำเกรงต่อบิดามารดาของเขา ไม่สมควรอิจฉา ต่อพี่ชายน้องชาย หรือพี่สาวน้องสาว และก็เพื่อจะจบการทะเลาะในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง เขาควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุขความสบายของเขาเอง และก็อารมณ์ที่เห็นแก่ตัวของเขา
ร่มโพธิ์ของพระราม เปิดไว้สำหรับผู้จงรักภักดี ที่ไปเฝ้าท่าน ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ รวมทั้งด้วยความจงรักอันสะอาดไม่มีตราบาป ในสายพระเนตรของพระรามแล้ว มันเป็นบาปอันยิ่งใหญ่ ที่จะรังควานวัวหรือพราหมณ์ให้ได้รับความเจ็บอีกทั้งทางร่างกายรวมทั้งจิตใจ
โกตำหนิ วิปรวธ ลาคหิ ชหุ อายมฺ สรนฺ ตชวูน นหิ ตหุ
ความหมายก็คือว่า ถ้าเกิดบุคคลบางบุคคลทำชั่วอันหนักมากมาย โดยการฆ่าพราหณ์คนหนึ่งแม้กระนั้นถัดมาคราวหลัง สำนึกถึงบาปได้ และก็กลับมาหาเราฯ แล้วเราฯ จะกอดเขาไว้ภายในอ้อมกอดด้วยเหตุว่าไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้าอีกแล้ว ท่านโชคร้ายก็กลายเป็นโชคดี ดังคำพูดต่อแต่นี้ไป
ยควตร ลิขิตมฺ ภาเล ตนฺโคลนริศโย ไนว ชายเต
ศรเต ศรีราม ทศนมฺ เปรม นิรภาร เจตสมฺ
ความหมายก็คือว่า หากแม้จุดหมายของบุคคลนั้นได้ระบุเอาไว้ก่อนแล้ว ตามบาปของเขาก็ตาม แต่ว่าพระรามผู้เปี่ยมไปด้วยความรัก หากบุคคลนั้นไปพบท่านด้วยความจงรักภักดีอันเต็มเปี่ยม บุคคลนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตบาปของเขาได้โดยการไปหาท่านด้วยเลื่อมใสอัน เต็มเปี่ยม ทางที่วนเวียน สามารถทำให้ตรงจากที่ปรารถนาได้มันควรจะเป็นเชื่อถือรวมทั้งความซื่อสัตย์ที่แรงกล้ามากมาย

“พระราม”

“พระราม”
พระอิศวรผู้ทรงความกล้า เป็นธรรม
จากมหากาพย์เรื่องรามายณะ

jumbo jili
รามาวตาร หรือ รามจันทร์วตาร หรือ พระราม จากมหากาพย์ รามายณะ คนประเทศไทยรู้จักกันในชื่อเรื่อง รามเกียรติ์
อวตารคราวนี้มีจุดหมายเพื่อกำจัด ท้าวยักษ์ หรือ ทศกัณฐ์ กษัตริย์ที่กรุงลงกา ซึ่งมี ๑๐ เศียร ยักษ์ ท้าวยักษ์บำเพ็ญตบะเหมือนกันกับ เหรันตยักษ์ และก็ เหรัณชูศิปุ ที่บำเพ็ญตบะก็เพื่อความอมตะ เมื่อเจอความเป็นอมตะ รวมทั้งประจบ พระศิวะ กระทั่งท่านเมตตา มันก็เริ่มสังหารเทวดาแล้วก็มนุษย์ พระวิษณุ ก็เลยอวตารลงมาเป็นบุตรชายองค์โตของพระเจ้าแผ่นดิน ทศรถยนต์ ที่กรุงอโยธยา ซึ่งจัดพิธีบูชายัญม้าบ่อยๆ ทรงชื่อว่า พระราม มีพระน้องชายต่างชนนีเป็น พระภรต พระลักษมณ์ แล้วก็ พระศัตะรางต พูดกันว่าพระน้องชายของท่านทรงแบ่งรูปลักษณ์มาจากพระวิษณุด้วย

สล็อต
พระราม และก็ พระลักษณ์ ทรงใกล้ชิดกันมากมาย รวมทั้งได้ฆ่ายักษ์ที่ฆ่าพราหมณ์ไปไม่น้อยเลยทีเดียว วันหนึ่งขณะทรงพระเยาว์ ทั้งคู่ท่านได้ยินข่าวว่า นางสีดา ลูกหญิงแสนงามของ กษัตริย์พ่อ จะอภิเศกกับคนที่สามารถโก่งคันธนูของพระศิวะได้ พระรามโก่งคันธนูได้ รวมทั้งได้อภิเษกกับนางสีดา มันก็คือ พระลักษมี อวตารลงมานั่นเอง ภายหลังทรงอภิเษกได้ไม่นาน พระทศรถยนต์ก็สละราชบัลลังก์ รวมทั้งได้ประกาศนามของคนที่จะมารับตำแหน่งใหม่ ในขณะเดียวกันช่วงเวลาที่พระภรตไม่อยู่นั้น บริวารของ พระมเหสีไกยเกษี (Kaikeyi) ผู้เป็นแม่ของภรต ก็กล่าวใส่ร้ายป้ายสีพระราม ทำให้พระนางน้อยเกินไปใจพระราม ทรงเป็นสุดที่รักต้องการมากยิ่งกว่า ก็เลยทรงยุยงและก็บังคับให้พระทศรถยนต์ ยอมชูราชสมบัติทั้งหมดทั้งปวงให้ภรต อีกทั้งขับไล่พระรามออกไปอยู่ป่าตรงเวลา ๑๔ ปี โดยมีนางสีดา รวมทั้งพระลักษณ์รอติดตามพระรามไปด้วย สามัญชนและก็ภรตต่างโศกศัลย์กับการจากไปของพระรามมากมาย จนถึงพระทศรถยนต์ ทรงเสด็จสิ้นพระชนม์ในอีก ๑ อาทิตย์ถัดมา
เมื่อ พระภรต ทรงเสด็จกลับมาแล้วก็รู้ข่าวสาร ท่านทรงพิโรธแม่มากมาย ทรงเสด็จออกตามหาพระรามเพื่อชักชวนเสด็จกลับวัง แม้กระนั้นพระรามไม่ทรงกลับ พระภรตก็เลยเสด็จกลับเมืองอโยธยา แล้วก็ครองบัลลังก์แทน โดยมี พระบาท ของพระรามอยู่บนราชบัลลังก์ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกษัตริย์ที่มีสิทธิ์อันยุติธรรม

สล็อตออนไลน์
ในตอนที่อยู่ในป่านางยักษี ผู้เป็นน้องของท้าวยักษ์ได้หลงเสน่ห์พระราม แต่ว่าพระรามทรงอภิเษกแล้ว ก็เลยให้นางไปสนพระทัยพระลักษมณ์ซึ่งยังไม่อภิเษกดีมากกว่า แต่ว่าพระลักษมณ์ก็ผลักไสไล่ส่งนาง นางก็เลยสงสัยว่าพระลักษณ์อาจจะแอบหลงเสน่ห์นางสีดาอยู่ นางยักษีก็เลยรังแกนางสีดา และก็บากบั่นจะรับประทานนางสีดา แต่ว่าพระลักษมณ์มาช่วยไว้ได้ทัน โดยทรงตัดจมูก หู รวมทั้งอกของนางยักษี
นางก็เลยส่งน้องชายพร้อมกองทัพยักษี ๑๔,๐๐๐ ตนมาชำระแค้น แม้กระนั้นพระรามก็เอาชนะได้ นางก็เลยไปยุยงให้ท้าวยักษ์ว่านางสีดาสวยสดงดงามมากมาย และก็เหมาะสมกับท้าวยักษ์ ท้าวยักษ์ก็เลยลักพาตัวนางไปโดยส่งกวางไปล่อ นางสีดาอยากได้กวาง พระราม พระลักษณ์ก็เลยออกไปจับกวาง แล้วหลังจากนั้นท้าวยักษ์ในรูปของฤาษีก็จับนางขึ้นรถ บินไปยังกรุงลงการะหว่างทาง นกชฎายุยง หรือร่างอวตารของ พญาครุฑ ยานพาหนะของพระวิษณุ ได้ต่อสู้กับยักษ์ยักษ์แต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ ชฎายุยงก็เลยพาร่างจวนเจียนเกือบจะตายกลับมาส่งข่าวคราวแก่พระราม เมื่อมาถึงกรุงลงกา ท้าวยักษ์มานะเกี้ยวพานนางสีดา แม้กระนั้นนางก็ไม่ใจอ่อน ท้าวยักษ์ก็เลยบังคับให้นางอภิเษกด้วย หากนางไม่ยินยอมจะฆ่ารวมทั้งรับประทานนางเสีย แต่ว่านางสีดาก็รอดมาได้ เนื่องจากหนึ่งในบรรดามเหสีของท้าวยักษ์ ที่ถูกฉุดคร่า มาแช่งชักหักกระดูกว่า ท้าวยักษ์จึงควรตายหากฉุดคร่าหญิงอื่นอีก

jumboslot
พระรามรู้ข่าวสารนางสีดาจากนกชฎายุยง แล้วกระทำการปลงศพให้นกชฎายุยง ต่อจากนั้นก็รีบตามไป กลางทางเจอกับ สุครีพ ลูกชายของพระอินทร์ ซึ่งถูก พาลี พระเชษฐาร่วมแม่ ขับไล่ออกมาจากอาณาจักรของตัวเอง สุครีพ ก็เลยทดแทนความช่วยเหลือเกื้อกูลที่ช่วยรบจนได้อาณาจักรคืนมา โดยส่งกองทัพลิงรวมทั้งหมีไปช่วยพระรามรวมทั้งพระลักษณ์ ซึ่งมีหนุมานลูกชายของพระพายุเป็นแม่ทัพเดินทางไปกรุงลงกา
หนุมานบินผ่านสมุทร แล้วก็ลอบเข้ากรุงลงกาเพื่อสืบ ตอนนั้นนางสีดา นั้งอยู่ในสวนแต่เพียงลำพัง หนุมานได้แสดงแหวนจารึกชื่อของพระรามเป็นหลักฐาน แล้วก็บอกกลยุทธ์แก่นาง แม้กระนั้นด้วยความดีใจที่ลอบเข้ามาได้ หนุมานก็ดึงต้นไม้ในสวนเล่น ทำให้โดนจับได้ แล้วก็ถูกส่งไปให้ท้าวยักษ์ ยักษาสั่งให้เผาหางหนุมานโดยผ้าชุบน้ำมันผูกที่หาง แต่ว่าหนุมานใช้จังหวะที่ถูกเผาหางอยู่นี้ กระโจนหนีออกมาได้ รวมทั้งไฟจากหางนี่เองนำไปสู่ไฟเผากรุงลงกา
หนุมานกลับมาส่งข่าวคราวต่อพระรามว่า ท้าวยักษ์มีป้อมที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งสร้างโดยพระวิศวกรรมให้แก่กุเวร เจ้าที่ความมั่นคงและยั่งยืน เมืองมีขอบเขตกว้างใหญ่โดยมากสร้างด้วยทองคำ โอบล้อมด้วยคูน้ำกว้างและก็กำแพงนี้สร้างด้วยหินรวมทั้งโลหะ ซึ่งมาจากยอดดอยพระสุเมรุมาศ ในขณะที่หนุมานเข้าไปในกรุงลงกา พรรคพวกของพระรามได้ช่วยเหลือกันสร้างสะพานกัน และก็เสร็จเมื่อหนุมานกลับมา แม้ว่าจะมีอสุรีจากใต้สมุทรมาก่อกวนก็ตาม หัวหน้าช่างที่สร้างสะพานเป็นหัวหน้าลิงชื่อ นล ลูกชายของพระวิศวกรรม ซึ่งมีพลังทำให้หินลอยบนน้ำได้ บางเวลาสะพานนี้ได้รับการเรียกว่า นลเสตุๆ (สะพานของนล) แม้กระนั้นธรรมดาจะมีชื่อว่า สะพานของพระราม
เมื่อพระรามแล้วก็กองทัพผ่านไปได้ ศึกครั้งยิ่งใหญ่ก็เริ่มตรงปากทางเข้าเมือง พระลักษณ์ถูกลูกชายของท้าวยักษ์นามว่า อินทรชิต รังควาน แต่ว่าหนุมาน ก็ใช้สมุนไพรที่หาได้บน แนวเขาหิมาลัย มารักษา ในระหว่างนั้นพระน้องชายของท้าวยักษ์ได้รับประทานลิงเป็นร้อยตัวเข้าไป แม้กระนั้นสุดท้ายแล้ว พวกยักษ์ ก็ถูกฆ่าตายจนกระทั่งหมด การต่อสู้ของพระราม รวมทั้งยักษ์ยักษ์ก็จบลง โดยในทีแรกพระราม ยิงศรใส่ท้าวยักษ์ แต่ว่ายิงไม่เข้า พระรามก็เลยใช้อาวุธดีเลิศที่ได้รับจากฤาษีอกัสยตะ ซึ่งเป็นนักพรตที่โด่งดังแล้วก็เป็นศัตรูของพวกยักษ์ พูดกันว่าอาวุธนี้เป็นแหล่งรวมพลังของบรรดาทวยเทพเทวดาไว้ แล้วก็รู้จักกันดีในฐานะเป็นอาวุธของพรหม เหวี่ยงออกไปตัดอกของท้าวยักษ์ เหล่าเทวดาพากันโปรยปรายพวงมาลัยดอกไม้ลงมาอำนวยพรในชัยของพระราม แล้วก็กองทัพลิงที่เสียชีวิตก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกรอบ

slot
หากแม้พระรามจะเจอนางสีดาอีกรอบ แต่ว่าท่านก็เย็นชากับนาง เนื่องด้วยพระรามไม่ทรงมั่นใจว่านางสีดา จะยังคงจงรักภักดีกับท่านอยู่ นางสีดาก็เลยฝ่าไฟเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของนาง เมื่อนางฝ่าไฟ ฟ้าได้ประกาศว่านางบประมาณริสุทธิ์ รวมทั้งพระอัคคีเทวดาที่ไฟ ได้นำนางไปประทับต่อเบื้องหน้าของพระราม ซึ่งเห็นด้วยในนางเอกแล้ว อันที่จริงแล้วพระรามไม่เคยสงสัยในนางเอก เพียงปรารถนาจะให้นางทดลองต่อหน้าสาธารณะชนเพียงแค่นั้น

การบูชา บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระศิวะ

พระศิวะ เป็นผู้เป็นเจ้า มีอำนาจสำหรับในการทำลายทุกทุกสิ่ง หยั่งทราบถึงจิตไร้สำนึกของผู้คนทุกคน เป็นผู้ผสานพลังที่จักรวาล เป็นที่หวาดหวั่นแก่อสุรีและก็สิ่งเลวร้าย เป็นผู้อยู่เหนือเหล่าโยคี เทวดาเทวัญ รวมทั้งภูติ ท่านเป็นเทวดาที่การถือพรต แล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายอันสูงสุดที่การกระทำธรรมของไศวะนิกาย

jumbo jili
พระศิวะ ทรงให้การปกป้องแก่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกใจ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม คนที่หมั่นทำบุญสุนทาน คนที่ปฏิบัติโยคะเพื่อการเป็นอิสระ ทรงพอเพียงใจผู้บำเพ็ญตบะด้วยความอุตสาหะ ท่านทรงพาเหล่าสรรพสัตว์ผ่านไปสู่โลกที่ไม่มีซึ่งกิเลสราคะ
การกระทำการบูชาแล้วก็ตั้งจิตระลึกถึงพระศิวะ จะช่วยทำให้พ้นจากกิเลส พ้นจากการยึดติดในอบายมุข สิ่งมัวเมาทั้งปวง ทรงประทานปัญญาสำหรับในการดำรงชีพร่วมกับสัตว์โลก ประทานอำนาจเหนือศัตรู ทรงบันดลพรให้บรรลุเป้าหมายในกิจกรรมต่างๆตลอดจนประทานการหยั่งทราบในพลังลึกลับ ท่านมีอำนาจสูงสุดสำหรับการควบคุมเหล่าภูติให้ปฏิบัติสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้บูชาท่านอย่างเคร่งครัด

สล็อต
การบูชาพระศิวะ
โต๊ะ หรือแท่นบูชา สามารถติดตั้งร่วมกับเทวดาองค์อื่นๆได้ ยกตัวอย่างเช่น พรหม พระวิษณุ ศิวลึงค์ หรือครอบครัวของท่านเป็นพระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรค้าง พระคเณศ พระขันทกุมาร

สล็อตออนไลน์
ควรจะปูโต๊ะหรือแท่นบูชาด้วย ผ้าสีขาว สีแดง สีเงิน โดยยิ่งไปกว่านั้น ผ้าพิมพ์ลายหนังเสือ (หนังเสือเทียม) ท่านจะโปรดมากมาย แท่นหรือโต๊ะควรจะเป็นลายไม้ธรรมชาติ หรือลงสีด้วย สีดำสนิท สีแดง สีเงิน โดยไม่มีลายสีทองคำ (ท่านไม่โปรดเครื่องหมายที่สื่อถึงทอง ด้วยเหตุว่าท่านปฏิบัติโยคะอย่างยิ่งสุด มีความสมถะ เรียบง่าย)
เครื่องเซ่น ของถวาย
น้ำกิน นมสด (จืดชืดหรือหวาน ไม่แต่งกลิ่นหรือสี)

jumboslot
ดอกไม้ สามารถใช้ดอกดาวเรือง ดอกบัว กุหลาบ ดอกไม้ป่าต่างๆทุกสี ทุกชนิด

slot
กำยาน กลิ่นจันทน์ กลิ่นดอกบัว กลิ่นสมุนไพรรวมทั้งพรรณไม้ต่างๆ
ผลไม้ ควรจะมอบผลไม้ที่มีกลิ่นหอมสดชื่นโชยอ่อนๆรสอ่อนๆไม่เปรี้ยวจัด ไม่หวานจัด หรือขมจัดเกินความจำเป็น ผลไม้ไม่สมควรปอกเป็นคำๆควรจะมอบให้ทั้งยังเปลือก หรือเป็นลูกๆอย่างเช่น กล้วยทั้งยังหวี (แม้กระนั้นมะพร้าวจึงควรผ่าหรือเทใส่แก้ว)
ของหวาน เหมือนกับเทวดาทุกองค์หมายถึงมอบให้ของหวานรสหวาน มีกลิ่นหอมยวนใจ ห้ามมอบให้ของคาวแล้วก็เนื้อสัตว์
เมล็ดพืช อาทิเช่น งา ลูกเดือย ข้าวตอกแตก ใบมะตูม ต้นหญ้าติดอยู่ เผือก มัน ถั่วฝัก เม็ดถั่ว เมล็ดข้าว เม็ดบัว พริกไทย เครื่องเทศต่างๆ

อำนาจของศิวลึงก์

อำนาจของศิวลึงก์

jumbo jili
ศิวลึงก์ หรือ ศิวลิงคัม ที่เกิดเองตามธรรมชาตินั้น โยคีแต่ว่าโบราณพูดว่า มันมีเหตุที่เกิดจากอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าบันดล ผู้ได้มีไว้ย่อมถือได้ว่าบุญลาภบุญบารมีของผู้นั้น อำนาจของศิวลึงค์หรือลิงคัมตามธรรมชาติมีอำนาจนานัปประการ มีพลังเหนือธรรมชาติ

สล็อต
ตามตำนานในเรื่อง รามายณะ หรือ รามเกียรติ์ เล่าไว้ตอนหนึ่งว่า อสุรีชื่อ ตรีบุรำ ท่องเที่ยวเกะกะระรานประชาชน จนถึงตกที่นั่งลำบากไปอีกทั้งสามโลก พระผู้เป็นเจ้ามีสั่งการให้พระท้องนารายณ์กำจัดเสีย แต่ว่าพระนารายณ์ก็ไม่สามารถที่จะรังแกใดๆก็ตามได้ เนื่องจากยักษ์ตรีบุรำทูลศิวลึงค์ไว้เหนือหัวของตนเอง พระนารายณ์ก็เลยใช้การหลอกลวงไปชิงเอาศิวลึงค์มาจากอสุรีซะก่อน แล้วก็เลยฆ่าได้
อำนาจของศิวลึงค์ตามกล่าวมานี้ ย่อมมีอำนาจสำหรับในการพิทักษ์รักษาชีวิต ไม่ให้จำเป็นต้องด้วยสรรพาวุธทั้งหลายแหล่และก็ไม่มีอันตรายทั้งสิ้น

สล็อตออนไลน์
สัญลักษณ์ที่อำนาจและก็การบรรลุเป้าหมาย
น้อยผู้ที่จะรู้ดีว่า ในนานัปการหน่วยงานรวมทั้งนานัปการธุรกิจ มีการนำเอาเครื่องหมายศิวลึงค์มาเป็นลัญลักษณ์เชิงพาณิชย์ หรือยี่ห้อที่ศักดิ์ศรี อำนาจของศิวลึงค์ที่ถูกแอบซ่อนไว้นี้แสดงถึงความศรัทธาของนักบริหารธุรกิจ ที่มั่นใจว่าศิวลึงก์จะสามารถสร้างความรุ่งเรืองให้แก่หน่วยงานของตัวเองได้ หรือเชื่อในอำนาจของศิวลึงค์ที่จะคุ้มครองป้องกันคุ้มครองปกป้อง แล้วก็ทำให้หน่วยงานของตนเองเป็นที่กลัวเกรง มีอำนาจเหนือหน่วยงานอื่นและก็บุคคลทั้งหลายแหล่โดยปกติ มีอำนาจเหนือกว่าคู่แข่งขันทางธุรกิจของตนเอง แล้วก็ส่งผลให้เกิดกำไรอันพรั่งพร้อม นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายอย่างมากสุดของธุรกิจงานการ

jumboslot
ด้วยเหตุว่าการบูชาศิวะลึงค์นั้น สำหรับผู้เชื่อในศาสนาฮินดูย่อมมั่นใจว่า เป็นการบูชาพระศิวะพระเจ้าของพวกเขา ฉะนั้นการได้กราบไหวศิวะลึงก์นั้นเขามั่นใจว่าเป็นการได้บุญเป็นอย่างมาก

slot
อำนาจจากพระศิวะนั้นสามารถยืดอายุคนที่ใกล้ตาย สามารถรักษาลักษณะของการมีไข้ที่เป็นมานาน
สามารถบันดลให้พ้นจากความยากแค้น ทั้งยังสามารถคุ้มครองปกป้องภูติผี ไสยเวทมนต์ดำทุกประเภท
รวมทั้งถึงแม้เมื่อหมดลมไปและย่อมไปอยู่กับพระศิวะ ย่อมไม่ตกลงสู่อบายภูมิ
อำนาจศักดิ์สิทธิ์ของศิวะลึงค์นั้นเกินกว่านำเสนอ ดังนี้คนที่เชื่อถือในศิวะลึงค์จำต้องเชื่อแล้วก็เลื่อมใสในพระศิวะด้วย การบูชาศิวลึงก์นั้น
แขกฮินดูจะสรงน้ำนม แล้วล้างด้วยน้ำที่สะอาด เอาผงแดงสำหรับเจิมหน้าผากมาเดิมให้ พร้อมด้วยกล่าวคำภาวนาบ่อยๆว่า
“โอม นมัส ศิวาย…โอม นมัส ศิวาย…โอม นมัส ศิวาย…” ถือเป็นการได้บุญกุศลอย่างมาก
และก็ยังสามารถเพ่งพินิศศิวลึงก์ เพื่อตั้งมั่นบ่อยๆทุกวี่ทุกวัน แล้วสวดมนต์ไหว้พระขอพรต่อพระศิวะ
ให้เข้าถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ที่องค์พระศิวะได้อีกด้วย

ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ

ตำนานศิวะลึงก์ ผู้แทนที่พระศิวะเทวดา

jumbo jili
ในไทยพวกเรานั้น บางทีอาจเคยชินกับกับของขลังหรือวัตถุบูชาอย่างหนึ่ง ที่มีอำนาจสูงศักดิ์ด้านโชคลาภ เสน่ห์เมตตามหานิยม ซึ่งพวกเรารู้จักมักจี่กันดีในชื่อของ “อ้ายขิก” อ้ายขิกของไทยนั้นมีหลักฐานที่เด่นชัดว่ามีที่มาจาก ศิวลึงค์ ของประเทศอินเดีย ตามคติของ ไศวะนิกาย อันเป็นนิกายที่เชื่อถือพระศิวะยิ่งใหญ่สูงสุด ในบรรดาทวยเทพเทวดาทั้งหลายแหล่
สัญลักษณ์ที่เป็นองค์แทนของพระศิวะนั้น ชาวไศวะนิกายใช้รูปของ ศิวลึงค์ หรือเครื่องเพศของชาย เป็นเครื่องหมายสำคัญโดยให้เหตผลว่า นี่เป็นเครื่องหมายที่พระผู้ผลิต เครื่องหมายที่การให้กำเนิด คติการเชื่อถือนี้ถือว่ามีมานานมากที่สุด มีมานานนับพันๆปีมาแล้วและก็แพร่เขาสู่สยามประเทศผ่านทางด้านวัฒนธรรมเขมร รวมทั้งหัวเมืองข้างใต้ด้านมลายู

สล็อต
แต่ว่าเป็นที่แปลกที่ว่าแม้พวกเราไปในประเทศประเทศอินเดียเอ่ยถึง อ้ายขิก กลับไม่มีผู้ใดรู้จัก แม้กระนั้นเขารู้จักของขลังจำพวกนี้ในนามของ “ศิวะลิงคัม” ซึ่งตามที่จริงก็มาจากคำว่า ลิงค่ะ หรือภาษาไทยเป็น ลึงค์ นั่นเอง

สล็อตออนไลน์
สำหรับเพื่อการเชื่อถือพระศิวะนั้น มักมีการทำรูปสมมุติของท่านด้วยกระบวนการทำเป็นศิวะลึงค์ หรือเครื่องหมายที่ผู้ชาย ด้วยมั่นใจว่า พระศิวะ เป็นทวยเทพเทวดาที่การรังสฤษฏ์การกำเนิด (คติของไศวะนิกายนั้น การผลิตโลกของพรหมเป็นคำสั่งของพระศิวะ)
โดยเหตุนั้น เครื่องหมายสากลที่เป็นผู้แทนของท่านที่ดีที่สุดก็เลยเป็น แท่งศิวลึงค์ นั่นเอง ดังจะเจอศิวลึงค์นี้ตามเทวสถานทั้งยังในสมัยโบราณและก็ช่วงปัจจุบัน รวมทั้งเชื่อใจกันว่าศิวลึงค์นี้เป็นผู้แทนท่าน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดลปาฏิหาริย์อวยให้พรให้แก่ผู้เชื่อถือ

jumboslot
คติการเชื่อถือศิวลึงค์ หรือ ลิงคัม หรือ ลิงค่ะ นี้ถ้าเกิดเป็นแขกฮินดูโดยแท้จริง จะมีหัวหัวใจสำหรับในการเชื่อถือเน้นไปที่พระศิวะมากยิ่งกว่าอันอื่น แต่ว่าอย่างในไทยพวกเรานั้นแม้ว่าจะมีการเชื่อถืออ้ายขิก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากศิวลึงค์อันเป็นผู้แทนของพระศิวะ แต่ว่าการเชื่อถืออ้ายขิกนั้นก็ไม่ได้มุ่งความตั้งใจไปที่องค์พระศิวะ กลับเน้นไปที่ตัวพระอาจารย์ผู้ปลุกเสกมากยิ่งกว่า ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อถือในแต่ละแคว้น ที่แตกต่างมากมาย ด้วยเหตุว่าในไทยพวกเราศาสนาฮินดูกลมกลืนอยู่ในพุทธ ด้วยเหตุนี้ของขลังจากฮินดูแทนที่จะสื่อไปถึงองค์พระเจ้าสังกัดเดิมแท้ๆกลับถูกโอนไปที่ตัวพระอาจารย์แทน

slot
ในวัฒนธรรมฮินดู การเชื่อถือศิวลึงก์หรือลิงคัมนี้ คือเรื่องธรรดาที่มีมานานหลายพันปีมาแล้ว ศิวลึงก์มีทั้งๆที่มีเหตุที่เกิดจากการผลิต ขึ้น รวมทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติ

ศิวะนาฏราช การร่ายรำของพระศิวะ

พระศิวะ เป็นพระอิศวรที่ค่อนจะอยู่ในแนวของนักแสดงมากยิ่งกว่าเทวดาองค์อื่นๆบรรดาเทวดาทั้งมวล ต่างเล่าขานกันถึงอารมณ์ศิลปของพระศิวะว่า เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวไม่ซ้ำใครและไม่มีใครกันแน่ราวกับ

jumbo jili
ได้แก่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแต่งองค์ทรงเครื่อง พระศิวะก็ไม่ค่อยจะโปรดแต่งองค์ด้วยเครื่องทรงอันหรูหรา หรูหราดุจราชาวลี
ไม่โปรดที่จะแต่งแต้มแก้วแหวนทรัพย์สิน พราวแพรวพราวแพรวจับตาดุจเทวดาจำนวนมาก พระศิวะทรงโปรดที่จะแต่งตัวปอนๆคลุมหนังสัตว์มุ่นพระผมไว้รวกๆมีงูเป็นดังสังวาลย์สาย ท่านถูกใจที่จะไปนั่งบำเพ็ญภาวนา ตามป่าช้าที่เต็มไปด้วยเงาของปิศาจพรายสารพัด

สล็อต
พระศิวะยังทรงเป็นนักแสดงแท้ๆที่ได้รับการยินยอมรับว่าทรงเป็นเจ้าของตำรับการฟ้อนรำระบำรำที่ประเทศอินเดีย ด้วยเพราะว่าทรงเป็นเทวดาที่ศิลป์การฟ้อนรำ ปางหนึ่งของพระศิวะที่แสดงถึงฐานะของท่านแจ่มชัด ก็เลยเป็นปางที่นับว่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนักก็คือ ปางนาฏราช (nataraja)
ในตำนานเล่าว่า พระศิวะทรงเชิญพระนารายณ์ปลอมโฉม เป็นผัว-เมียกันไปในป่าแห่งหนึ่ง เพื่อกำราบเหล่าฤษีที่ไม่ตั้งตนบำเพ็ญตบะ และก็บูชาเทวดาอย่างที่ควรจะ ฤษีกรุ๊ปนั้นปฏิบัติตนเหลวไหล ใฝ่ไปในทางเลวมากยิ่งกว่าจะอยู่ในศีลในธรรม

สล็อตออนไลน์
เมื่ออีกทั้ง 2 พระอิศวรไปแสดงตัวในป่านั้น ในฐานะของโยคีชายหนุ่มกับเมียสาว (พระนารายณ์ทรงเลียนแบบเป็นเมียพระศิวะ) เหล่าฤษีผู้มากมายกิเลสกิเลส ก็พากันมาวนเวียน เกี้ยวพานสาวสวยเมียของโยคีชายหนุ่ม โดยไม่สนใจหรอกว่านางเป็นผู้มีคู่มีเจ้าของแล้ว บรรดาภรรยาๆของฤษี ต่างก็ไม่ปฏิบัติตนว่าไม่ไม่มีคู่แล้ว พากันมาให้ท่าให้ทางให้ท่าโยคีรูปงามกันไม่เว้นวาย
เวลาผ่านไป ก็ไม่มีฤษีผู้ใดกันแน่ปราบเมียสาวของโยคีได้ ความรักใคร่ก็เลยได้เปลี่ยนเป็นความเคืองโกรธแค้น เหล่าฤษีก็เลยพากันแช่งโยคีรวมทั้งเมียรักให้ไม่ประสบความสำเร็จ ทว่าคำแช่งนั้นหลับไม่เกิดผลอะไรก็แล้วแต่ทั้งนั้น พวกฤษีนั้นไม่บางทีอาจล่วงรู้ได้ว่า โยคีนั้นเป็นพระศิวะรวมทั้งเมียนั้นเป็นพระนารายณ์ อำนาจศักดิ์สิทธิ์มนตร์อะไรก็แล้วแต่ก็ไม่บางทีอาจรุกรานผู้เป็นเทวะได้แน่ๆ แต่ว่าด้วยความไม่รู้นั้น ก็เลยยังทำพวกฤษีเหิมเกริมถัดไป

jumboslot
พวกฤษีส่งยักษ์ชื่อมุยะละกะมาปราบ พระศิวะก็ทรงแสดงฤทธิ์เดช ใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบอกยักษ์ไว้ และจากนั้นก็ทรงร่ายรำไปในท่าทางอันแปลกประหลาดยิ่งนัก บรรดาฤษีทั้งหลายแหล่ก็เลยยอมศิโรราบ กราบขออภัยต่อพระศิวะโดยดี เมื่อได้ใส่ใจว่าตนกำลังทะนงตัวกับพระอิศวรเสียแล้ว
ศิวะนาฏราช ปางสำคัญที่พระศิวะ
ผู้มีท่าทางการรำบำรำ อันงามและก็ประณีตบรรจงพิศดาร
ถือได้ว่าเป็นปางที่ทรงอิทธิพลต่อทุกๆชีวิตอย่างมากมาย

slot
ณ เทวาลัยในเมืองจิทัมพรัม ได้มีรูปพระศิวะในท่าร่ายรำต่างๆถึง 108 รูปร่วมกัน บรรดาคนที่บูชาพระศิวะชอบไปบูชาพระศิวะในเทวาลัยที่นั้นเยอะๆในแต่ละปี
อีกตำนานโบราณข้างไศวะนิกาย กล่าวไว้ว่า เมื่อพระศิวะทรงตีกลองเป็นจังหวะอันเพราะ โลกใบนี้ได้เคลื่อนไปตามจังหวะกลองนั้นด้วย รวมทั้งเมื่อพระศิวะทรงร่ายรำเคลื่อนท่านและก็พระมือพลิ้วไหวไป ก็ส่งผลให้มีขึ้นสุริยจักรวาลขึ้นในเวลานั้นเอง!! นักระบำของประเทศอินเดียต้องร่ายรำในท่าบูชาพระศิวะก่อนเสมอ แล้วจึงค่อยร่ายรำในท่าอื่นๆถัดไป
สำหรับอิริยาบถการรำอีกทั้ง 108 ท่า ของพระศิวะนั้น ล้วนเป็นท่าที่จะต้องใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายมี ไม่ว่าจะเป็น แขน ขา ข้อมือ เท้า เอวกระทรวงอุตสาหกรรมบั้นท้ายหรือแม้กระทั้งกล้ามรอบดวงตา ท่าทางการฟ้อนรำแบบพระศิวะนั้นอีกทั้งงามแล้วก็น่าเคารพ

โคนนทิ สัตว์เทพพาหนะแห่งพระศิวะ

ยานพาหนะที่พระศิวะ (นนทิ, นันทิ)

jumbo jili
วัว หรือ โค ที่มีนามว่า อุศุภราช หรือ โคนนทิ (อ่านว่า วัว-นน-ทิ)หมายถึงวัวเผือกที่เป็นยานพาหนะประจำขององค์พระศิวะ ซึ่งมีเกิดที่ไม่ธรรมดา เป็นโคนี้มิได้เกิดมาจากบิดาวัว แม่วัวเช่นเดียวกับวัวอื่นๆแต่เกิดมีต้นเหตุมาจากพระอิศวรอย่างยิ่งจริงๆ!!

สล็อต
เรื่องมีอยู่ว่าสำหรับการ กวนทะเลน้ำนม ครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าเทพทั้งมวลนั้น ก็ได้มีสิ่งดีเลิศเกิดมากมายหลายสิ่งร่วมกัน แล้วก็ นางวัวสุรภี ก็เป็นของของยอดเยี่ยมอีกสิ่งหนึ่ง ที่ได้ตายขึ้นมาจากการคนทะเลน้ำนมตอนนั้น (รวมทั้ง พระแม่พระลักษมี ก็เกิดมาจากสถานะการณ์การคนทะเลน้ำนมคราวนี้นี่เอง)
พระกัศยปะ นั้นก็มีความต้องการที่กำลังจะได้นางวัวสุรภีเอาไว้เป็นยานพาหนะประจำองค์ แม้กระนั้นทรงติดอยู่น้อยที่ว่านางวัวสุรภีนั้นเป็นวัวเพศภรรยา ถ้าเอามาเป็นยานพาหนะประจำองค์นั้น ก็ทรงต้องการจะได้วัวเพศผู้เสียมากกว่า
ด้วยเหตุนี้ พระกัศยปะก็เลยได้นิรมิตกายเป็นบิดาวัวเพศผู้ แล้วหลังจากนั้นก็ไปสืบพันธุ์ร่วมประเวณีกับนางวัวสุรภี จนกว่าแม่วัวตั้งท้องและก็ ให้กำเนิดลูกออกมาเป็นวัวเพศผู้สีขาวบริสุทธิ์ รวมทั้งมีลักษณะดีตั้งชันแบบเรียนเป็นพิเศษ พระกัศยปะก็เลยได้ประทานนามให้กับวัวเผือกที่เป็นลูกชายนั้นว่า นนทิ หรือ นันทิ รวมทั้งได้มอบให้เป็น ยานพาหนะประจำองค์ รอติดตามรับใช้พระศิวะพระอิศวรสืบต่อมา

สล็อตออนไลน์
แม้กระนั้นในบางคู่มือนั้น ก็เอ๋ยถึงเรื่องราวเกิดของโคนนทินี้ ผิดแผกแตกต่างออกไป ด้วยพูดว่าเมื่อก่อน โคนนทิราช หรือ วัวอุศุภราช นี้ เป็นเทวดาองค์หนึ่งบนสวรรค์ชั้นฟ้า ซึ่งเทพยดาองค์นี้ก็มีนามว่า นนทิ มีบทบาทเป็นเทวดาที่รอคุ้มครองป้องกันดูแลบรรดาสัตว์สี่เท้าทั้งมวล ที่อาศัยอยู่ในป่าใกล้ๆกับ เขาไกรลาส
แล้วก็ เทวดานนทิ ที่เป็นเทวดาที่ครอบครองสัตว์สี่บาททั้งหมดนั้น ก็ชอบนิรมิตองค์เองให้เปลี่ยนเป็น วัวเผือก เพื่อ พระศิวะ ได้เสด็จประทับไปยังที่ต่างๆจนถึงเป็นเสมอเหมือนยานพาหนะประจำท่านไปโดยปริยาย

jumboslot
ซึ่งในหนังสือโบราณนั้นยังบันทึกไว้เพราะ เทพยดานนทิองค์นี้ มิได้เป็นคู่เทวดาที่จะมาเปลี่ยนร่างเป็นวัว ให้พระศิวะได้เสด็จประทับเป็นยานพาหนะแค่นั้น แม้กระนั้นพระนนทิ ก็ยังเป็นหัวหน้าที่เทวดาบริวารทั้งหลายแหล่ทั้งมวล ของเทวดาพระศิวะอีกด้วย

slot
บางหนังสือพูดว่า พระโคนนทิ นอกเหนือจากที่จะเป็นเทวดาผู้ครอบครองสัตว์จัตตุๆบาทหรือสัตว์สี่เท้าทั้งหมดแล้ว ยังเป็นเทวดาที่เป็นนักเล่นดนตรีอีกด้วย ยังปรากฏว่าได้เคยร่วมการละครรำร่ายรำกับองค์พระศิวะเป็นประจำโดยรับหน้าที่ตีกลองสองหน้ารอให้จังหวะ ขณะที่องค์พระศิวะร่ายรำระบำร่ายรำ ในวโรกาสสำคัญต่างๆ
พระโคนนทิ ยังมีความหมายอีกเพียบเลยที่ทำให้บรรดามนุษยชาติที่เส้นไหว้บูชาพระศิวะนั้น นิยมเส้นไหว้บูชาโคนนทิด้วย โดยเชิดชูให้เป็นวัวพิเศษ เป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบได้ดั่งกับเป็นเครื่องหมายที่พระศิวะพระอิศวร
ฉะนั้นการที่แขกฮินดูไม่นิยมฆ่าโคก็เป็นเพราะเหตุว่าเคารพยกย่องแล้วก็บูชาโคนนทิ ซึ่งเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์สำหรับมนุษย์โลกนั่นเอง ตามเทวาลัยหลายๆที่ของลัทธิไศวนิกาย (เชื่อถือพระศิวะยิ่งใหญ่สูงสุด) ก็จะปรากฏว่ามีการสร้างรูปเคารพนับถือของโคนนทิไว้ให้ราษฎรชาวกรุงได้มาสักการะด้วย

เมล็ดรุทรักษะ น้ำตาแห่งพระศิวะ

เม็ดรุทรักษะ เม็ดน้ำตาพระศิวะ
ในคราวหนึ่ง องค์มหาอุมาเทวี ได้ถามองค์ พระศิวะ ถึงจุดสำคัญของเม็ด รุทรักษะ ซึ่งองค์พระศิวะและก็เหล่าแผนกปตำหนิ ภาควิชาบริวารของศิวะได้ใช้ตกแต่งสวมอยู่

jumbo jili
ตอบว่า ในคราวหนึ่งของการเข้าฌานอันยิ่งใหญ่ สำหรับการเปิดโลกญาณขององค์พระศิวะ เมื่อพระศิวะได้ทรงมองเห็นความทุกข์ร้อนใน การดำรงอยู่ของเหล่ามนุษย์บนโลก ด้วยความสงสารในโชคชะตา น้ำพระชลนา (น้ำตา) ของพระศิวะก็เลยได้หยดลงมาบนผืนโลก ก็ได้มีขึ้นฯลฯไม้ขึ้น พระศิวะก็เลยได้อวยพรให้กับต้นไม้ที่เกิดนั้น โดยให้นับว่าเป็นต้นไม้มงคล แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่า ต้นรุทรักษะ และก็อวยพรให้แก่มนุษย์ที่ได้นำเม็ดรุทรักษะไปเสริมแต่ง หรือใส่ด้วยความนับถือรักแล้วก็สวดมนตร์บูชาอยู่เป็นนิจ

สล็อต
เม็ดรุทรักษะ หรือ น้ำตาพระศิวะ นี้ เป็นเมล็ดที่ทรงโปรดที่พระศิวะเทวดา เป็นสิ่งที่นำความศักดิ์สิทธิ์ ไล่บาปทั้งผองได้ด้วยการได้มองเห็น ได้สัมผัส รวมทั้งได้ท่องสวดมนตร์ (ลูกประคำ)
จากหยดน้ำตาที่ไหลออกมา ได้กำเนิดฯลฯรุทรักษะขึ้น และก็ได้คลอดลูกมาไม่น้อยเลยทีเดียว ต้นรุทรักษะพวกนี้ได้เจริญก้าวหน้าในดินแดน เกาฑะ, มธุรา, ลังกา, อโยธยา, พวงมาลัย, เทือกเขา, สหยะ, ดินแดนกาศี และก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆมันสามารถจะทำลายบาปให้หมดไปได้
เม็ดรุทรักษะ ไม่มีสร้อยคออื่น หรือพวงดอกไม้อื่นใด ที่จะนำความเป็นศรีมงคลรวมทั้งให้การบรรลุเป้าหมายสมหวังทั้งหมดทุกอย่าง พอๆกับการได้ใส่เม็ดรุทรักษะ
ประชาชนที่วรรณะทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นหญิงชาย ก็สามารถสวมเม็ดรุทรักษะได้ตามบัญชาการของพระศิวะเทวดา พวกเขาเหล่านั้นที่ได้สวมเม็ดรุทรักษะ ทำการบูชาต่อพระศิวะแล้วก็กระทำตัวดีชั่วชีวิต จะไม่ตกสู่เมืองนรกที่พระยมราชเลย

สล็อตออนไลน์
พระยมราช ได้มีบัญชาการต่อบริวารฑูตของท่านว่า “มนุษย์ใครกันแน่ที่ใส่เม็ดรุทรักษะ ถึงแม้เพียงแค่เม็ดเดียวไว้บนหัวแล้ว มีการเขียน ตริปุนทรไว้บนหน้าผากแล้วก็มีการท่องสวมมนต์ 5 พยางค์แล้วจำเป็นต้องทำความความยำเกรงต่อเขาโดยทันที เขากลุ่มนี้เป็นบริวารที่พระศิวะเทวดา และไม่จับตัวหรือทรมาทรกรรมอะไร
ตราบนานเท่านานที่สวมเม็ดรุทรักษะ มนุษย์ผู้นั้นจะมีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นที่ชื่นชอบที่เทวดาอีกทั้ง 5 ท่าน (ดวงตะวัน, พระคเนศ, พระแม่ทรุติดอยู่, พระรุทระ รวมทั้งพระวิษณุเทวดา) และก็เป็นที่รู้สึกชื่นชอบรักใคร่ของเทวดาทั้งหลายทั้งมวลด้วย”

jumboslot
บุคคลใดที่ใส่เม็ดรุทรักษะ จะเป็นที่เมตตาของพระศิวะเทวดา ชีวิตจะมีขึ้นความสุขความสบายมั่งคั่ง เป็นอิสระจากบาปทั้งหมด และก็คนคนที่ได้สวดมนต์ไหว้พระ 5 พยางค์ (โอม นะมัส ศิวาย) ด้วยแล้วถือว่าได้ปฏิบัติอย่างเสร็จสิ้นที่โยคะ รวมทั้งถือได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลผู้หนึ่ง

slot
คุณลักษณะเม็ดรุทรักษะ

  1. คนที่สวมรุทรักษะ จะไม่มีไสยศาสตร์ย์ ภูตผีปีศาจ วิญญาณร้าย มารบกวน หรือรังควาญช้าง
  2. คนที่สวมรุทรักษะ เมื่อเสียชีวิตลงในเวลาที่สวมรุทรักษะจะไม่ต้องได้รับการทำลายจับ หรือจับตัวโดยยมทูต เพื่อไปต้องโทษในเมืองนรก
  3. คนที่ใส่รุทรักษะ จะก่อให้มีเรื่องมีราวเศร้าใจหรือหม่นหมองลดลง เสียน้ำตาลดลง และก็ถ้าหากเม็ดรุทรักษะยิ่งมีขนาดเล็กลงเท่าไร ก็จะยิ่งจะมีผลให้เสียน้ำตาลดลงเพียงแค่นั้น
  4. คนที่สวมรุทรักษะ จะสามารถรักษาสุขภาพ ให้ดีแล้วก็แข็งแรงได้ เหมาะกับคนที่เป็นโรคที่ ด้านการแพทย์ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายเด็ดขาดหรือให้ผลสรุปที่แจ่มชัดได้
« Older posts Newer posts »

© 2023 Leclandesdivorcees

Theme by Anders NorenUp ↑