For A Brighten Shine .

Tag: จัดเก็บภาษี

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ยอดจัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถจัดเก็บภาษีรถได้กว่า 758 ล้านบาท

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ยอดจัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถจัดเก็บภาษี
รถได้กว่า 758 ล้านบาท แนะ!!! ชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก ไม่ต้องเดินทาง รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์

joker123

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาช่องทางในการรับชำระภาษีรถประจำปีหลากหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ได้จำนวนทั้งสิ้น 758,710,559.35 บาท แบ่งเป็น การใช้บริการชำระภาษี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มากที่สุด โดยมีผู้มาชำระภาษีรถประจำปีจำนวน 381,065 คัน จัดเก็บภาษีรถได้ 523,799,015.58 บาท รองลงมา คือการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทาง “เลื่อนล้อ ต่อภาษี (Drive Thru for Tax)” ภายในพื้นที่สำนักงานขนส่ง จำนวน 59,495 คัน จัดเก็บภาษีรถได้ 107,389,183.24 บาท ส่วนการให้บริการที่หน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปี ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมโครงการในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)” มีผู้มาชำระภาษีรถประจำปีจำนวน 54,950 คัน จัดเก็บภาษีรถได้ 78,551,674.77 บาท การ

สล็อต

ชำระภาษีรถออนไลน์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 19,449 คัน จัดเก็บภาษีรถได้ 28,863,271.60 บาท สำหรับการให้บริการที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. มีผู้มาใช้บริการจำนวน 7,420 คัน จัดเก็บภาษีรถได้ 9,487,985.93 บาท ส่วนเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการจำนวน 8,295 คัน จัดเก็บภาษีรถได้ 8,557,640.00 บาท นอกนั้นเป็นการรับชำระภาษีรถ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 798 คัน จัดเก็บภาษีรถได้ 1,383,341.42 บาท และผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน Truemoney Wallet และ mPAY มีผู้ใช้บริการจำนวน 384 คัน จัดเก็บภาษีรถได้ 678,446.81 บาท

สล็อตออนไลน์

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประชาชนสามารถชำระล่วงหน้าได้ 90 วัน ก่อนครบกำหนด โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี สามารถชำระภาษีรถออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทาง ไม่ต้องเดินทาง รอรับเครื่องหมายแสดงการ

jumboslot

เสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ หรือเลือกรับบริการชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)” ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ร่วมโครงการ, ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค, ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์, เซ็นทรัลเวิล์ด, เซ็นทรัลศาลายา, เซ็นทรัล Westgate, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการในส่วนภูมิภาค สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

slot

กรมการขนส่งทางบก งด ให้บริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามโครงการ“ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม G-point (เซ็นทรัลเวิลด์,เซ็นทรัลศาลายา,เซ็นทรัลเวสต์เกต)

กรมการขนส่งทางบก งด ให้บริการรับชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามโครงการ“ช้อปให้พอ แล้วต่อ
ภาษี” (Shop Thru for Tax) และศูนย์บริการร่วม G-point(เซ็นทรัลเวิลด์,เซ็นทรัลศาลายา,เซ็นทรัลเวสต์เกต) ในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการให้บริการของประชาชน เผย!!!ครึ่งปี 2560 จัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานครได้กว่า 4,300 ล้านบาท

joker123

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้แจ้ง ปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ชั่วคราว ในช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้ต้อง “งด” ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีตามโครงการ “ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี : Shop Thru for Tax” ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทั้ง 14 สาขา ในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ สาขาลาดพร้าว รามอินทรา รัชดาภิเษก บางปะกอก เพชรเกษม อ่อนนุช สุขาภิบาล3 บางบอน สุวินทวงศ์ แจ้งวัฒนะ บางใหญ่ สำโรง สมุทรปราการ และ

สล็อต

บางนา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลรามอินทรา เซ็นทรัลลาดพร้าว ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค และศูนย์บริการร่วม G-point (เซ็นทรัลเวิลด์,เซ็นทรัลศาลายา,เซ็นทรัลเวสต์เกต) โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์และวันอาทิตย์ถัดไป รวมถึงระบบการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี และผ่านสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ซึ่ง ปิด ให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 และบริการรับชำระภาษีรถผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 โดยจะสามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการติดต่องานด้านต่างๆ แนะนำให้ประชาชนติดต่อดำเนินการล่วงหน้าหรือดำเนินการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

สล็อตออนไลน์

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งยกระดับการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มช่องทางเลือกให้ประชาชนสามารถใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีอย่างหลากหลาย ผลปรากฏว่าตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 สามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ทั้งสิ้น 4,346,021,533.69 บาท เป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 ของกรมการขนส่งทางบกมากที่สุด จำนวน 2,747,703 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 2,951,706,994.73 บาท รองลงมาเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถ

jumboslot

ผ่านช่องทาง “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) จำนวน 451,332 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 804,028,659.54 บาท และการใช้บริการชำระภาษีรถที่ห้างสรรพสินค้าใน วันเสาร์ – อาทิตย์ ตามโครงการ “ช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” (Shop Thru for Tax) มีประชาชนมาใช้บริการจำนวน 238,765 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 350,853,733.43 บาท นอกจากนี้เป็นการชำระภาษีผ่านช่องทางอื่นๆ

slot

© 2021 Leclandesdivorcees

Theme by Anders NorenUp ↑