กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือและนำรถออกให้บริการประชาชนตามจำนวนปกติ จึงไม่กระทบต่อ
การเดินทางของประชาชน หลังมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางให้ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางทุกประเภทเป็นวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

joker123

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบการ ให้บริการรถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (วันที่ 21 มกราคม 2562) บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมจัดผู้ตรวจการ และสายตรวจพิเศษ ขสมก. สุ่มตรวจตามอู่รถโดยสารประจำทางในทุกเส้นทาง พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยยังคงนำรถออกให้บริการประชาชนตามจำนวนปกติ และเก็บค่าโดยสารในอัตราเดิม จึงไม่มีผลกระทบ

สล็อต

ต่อการเดินทางของประชาชนในภาพรวมวันนี้ เช่นเดียวกับการให้บริการของรถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ในต่างจังหวัด ซึ่งได้ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโดยได้รับความร่วมมือในการเดินรถตามปกติ และเก็บค่าโดยสารในอัตราเดิม ทั้งนี้ หลังจากที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้นัดหารือรอบพิเศษพร้อมมีมติเลื่อนการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางทุกประเภท ทั้งรถธรรมดา รถปรับอากาศของ ขสมก. รถเมล์ NGV รถร่วมบริการ ขส

สล็อตออนไลน์

มก. รถ บขส. รถร่วม บขส. และรถเอกชน ออกไปอีก 3 เดือน โดยจะเริ่มปรับขึ้นค่าโดยสารวันที่ 22 เมษายน 2562 จากกำหนดการเดิมจะปรับขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2562 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หวังลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างไรก็ตามได้เตรียมมาตรการเยียวยาเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ พร้อมจัดผู้ตรวจการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกับสายตรวจพิเศษ ขสมก., บขส. ติดตามสถานการณ์การให้บริการของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการตรวจควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง

jumboslot

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการตรวจรถควันดำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งได้สั่งการให้ผู้ตรวจการออกสุ่มตรวจจับรถโดยสารและรถบรรทุกควันดำบนท้องถนนต่อเนื่อง ณ จุดที่มีค่ามลพิษ PM2.5 สูงทั่วกรุงเทพมหานคร เช่น เขตจตุจักร เขตบางขุนเทียน และบางคอแหลม ส่วนภูมิภาคให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจวัดควันดำ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและบนถนนสายต่างๆ อย่างเข้มงวด หากมีค่าควันดำเกินมาตรฐานให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย สั่งห้ามใช้รถจนกว่าจะดำเนินการซ่อมบำรุงและนำรถเข้าตรวจสอบกับสำนักงานขนส่งเพื่อออกหนังสือรับรองว่าค่าควันดำไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด จึงสามารถนำรถกลับมาวิ่งได้อีกครั้ง และขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนซึ่งยังคงใช้อัตราค่าโดยสารเก่าตามเดิม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวการจราจร และกรณีพบรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ ให้จดจำรายละเอียด หมายเลขทะเบียนรถ เลขข้างรถ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 หากผลการตรวจสอบพบว่ารถมีควันดำตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งมาจริง จะดำเนินการตามกฎหมายทุกราย

slot