For A Brighten Shine .

Tag: สถานีขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง 2560

กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทาง
ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2560 ย้ำ!!! เข้มงวดตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ทั้งเส้นทางจากจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เส้นทางระหว่างจังหวัด และเส้นทางภายในจังหวัด พนักงานขับรถไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ฝ่าฝืนดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกราย!!!

joker123

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2560 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรองรับการเดินทางในหลายพื้นที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงตามประเพณีในทุกพื้นที่ ทั้งยังคาดว่าจะมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งใช้โอกาสในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เดินทางเพื่อเข้าชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง ตามที่ทางรัฐบาลกำหนดเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเป็นการทั่วไปช่วงวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 กรมการขนส่งทางบกจึงได้กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุก

สล็อต

แห่งให้เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2560 โดยต้องเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ทั้งรถโดยสารในเส้นทางจากจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ เส้นทางระหว่างจังหวัด และเส้นทางภายในจังหวัด หรือรถรับจ้างที่เป็นเอกลักษณ์ประจำแต่ละจังหวัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความไม่พร้อมของสภาพรถและคนขับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กวดขันการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจและสารเสพติดในคนขับรถต้องเป็นศูนย์เท่านั้น และควบคุมความเร็วของรถโดยสารอย่างเคร่งครัดทั้งการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์และการติดตามการเดินรถจากระบบ GPS Tracking

สล็อตออนไลน์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า สำหรับในเส้นทางที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเส้นทางไปยังเชียงใหม่และสุโขทัย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการจัดเทศกาลลอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญ ได้กำชับผู้ประกอบการขนส่งให้ดูแลเรื่องความพร้อมของการเสริมเที่ยวรถในเส้นทางให้เพียงพอ และรถโดยสารทุกคันที่นำมาให้บริการประชาชนที่มีต้นทางออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารต้องผ่านการตรวจความพร้อมตาม Checklist ทุกคนทุกคัน นอกจากนี้ ให้ทุกสำนักงานขนส่งเพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารในช่วงเทศกาลดังกล่าวอย่าง

jumboslot

เข้มข้น และจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทิ้งผู้โดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารที่จุดหมายปลายทางที่ได้ตกลงกันไว้ และการฉวยโอกาสเอาเปรียบในทุกรูปแบบ ดำเนินการตามมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี โทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบุรายละเอียดของรถโดยสารและคนขับให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้โดยเร็ว เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-สกุล ผู้ขับรถ วัน เวลา สถานที่ในการใช้บริการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

slot

กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองของจังหวัด ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองของจังหวัด
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

joker123

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้สั่งการให้งานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้มงวดกรณีที่ผู้โดยสารมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนให้ปฏิบัติตามนโยบาย เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภาคการขนส่งผู้โดยสาร และได้สั่งการให้จำกัดเวลาในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทุกระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั่วราชอาณาจักร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

สล็อต

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวันนี้ (4 เมษายน 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เช่น กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ มหาสารคาม ชุมพร ตรัง นครพนม ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สมุทรปราการ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด พิษณุโลก สระแก้ว ปทุมธานี นครนายก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ แพร่ นครราชสีมา ลพบุรี กระบี่ อุทัยธานี ระยอง เลย นนทบุรี สุโขทัย กาญจนบุรี นครปฐม ลำพูน สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่ง

สล็อตออนไลน์

ผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองของจังหวัด ต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้กรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และให้คำแนะนำตรวจสอบให้ผู้โดยสารทุกคนต้อง
สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง และให้ประชาสัมพันธ์การปรับเวลาให้บริการของรถโดยสารสาธารณะให้ประชาชนทราบด้วย

jumboslot

ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการประชาชน ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ จึงได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมืออยู่เสมอ เพื่อป้องกันการติดต่อ

slot

กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยความพร้อมในการรองรับเป็นจุดจอดรถโดยสารประจำทางทุกเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เปิดให้ผู้สนใจดำเนินการสถานีขนส่ง มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือขอรับใบอนุญาตแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

joker123

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย เพื่อเป็นศูนย์รวมและเชื่อมโยงการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง รองรับความต้องการในการเดินทางของประชาชนให้ได้รับความสะดวกความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดชายแดน มีความสามารถในการเป็นศูนย์รวมการเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ในแถบชายแดนของประเทศไทย ให้เป็นศูนย์รวมและเชื่อมต่อการเดินทางในทุกรูปแบบ โดยเปิดให้ผู้สนใจดำเนินการสถานีขนส่ง ยื่นคำขอมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือขอรับใบอนุญาตสถานีขนส่งเพื่อพัฒนาจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2560

สล็อต

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดในการพัฒนาจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย เนื่องจากบริการขนส่งสาธารณะสู่จังหวัดเลย ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของรูปแบบการเดินทางโดยรถไฟซึ่งไม่มีสถานีปลายทางมายังจังหวัดเลยโดยตรง ประชาชนต้องลงที่สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี ในขณะที่การให้บริการของสายการบินแม้จะมีความรวดเร็ว แต่มีค่าบริการที่ค่อนข้างสูง จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางเร่งพัฒนาคุณภาพ เพิ่มทางเลือก และจูงใจให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ดังนั้น การจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย จึงเป็นอีกมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยความพร้อมในการรองรับเป็นจุดจอดรถโดยสารประจำทางทุกเส้นทาง ทั้งในเส้นทางหมวด 2 ซึ่งเป็นรถที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ รถหมวด 3 วิ่งระหว่างจังหวัด และรถหมวด 4 ภายในจังหวัดเลยที่วิ่งระหว่างอำเภอ เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น เชียงคาน ภูกระดึง เป็นต้น รวมถึงเป็นจุด

สล็อตออนไลน์

จอดรถโดยสารประจำทางเส้นทางระหว่างประเทศจากจังหวัดเลยไปหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย โดยกำหนดโซนนิ่งสถานที่สำหรับตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่บริเวณกิโลเมตร 0 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ถนนสายเมืองเลย – วังสะพุง จนถึงสุดเขตอำเภอเมืองเลย ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ใกล้แหล่งชุมชนและชานเมือง และไม่เพิ่มภาระความแออัดการจราจรในพื้นที่ ทั้งนี้ ในการก่อสร้างจะมีการจัดช่องจอดรถโดยสารประจำทางที่ชัดเจน และเพียงพอ มีพื้นที่บริการสำหรับผู้โดยสารเป็นสัดส่วน มี

jumboslot

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเชื่อมั่นว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลยจะช่วยให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดเติบโตขึ้น ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและในภูมิภาคอาเซียนได้ ผู้สนใจดำเนินการสถานีขนส่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8506-7 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4281-1737 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

slot

© 2022 Leclandesdivorcees

Theme by Anders NorenUp ↑